Personen

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu

Wethouder

Wonen, wijken, werk en inkomen - participatiewet, diversiteit, burgerparticipatie en ruimtelijke ontwikkeling
Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

Fractievoorzitter - Raadslid

Economie & Werk
Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Vice-fractievoorzitter - Raadslid

Armoedebeleid, Omgevingswet, Binnenstad
Wil van Haalen

Wil van Haalen

Raadslid

Sociaal Domein, WMO, Wijken
Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Raadslid

Mobiliteit, Duurzaamheid, Veiligheid, Wonen
Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Raadslid

Ruimtelijke ordening & Financiën en Werk & Economie
Marjolein Senden

Marjolein Senden

Raadslid

Sociaal Domein, Jeugdzorg, Onderwijs
Edith van Dijk

Edith van Dijk

Statenlid

Ward Overeem

Ward Overeem

Commissielid

Welzijn, (jeugd)zorg en armoedebeleid
Patrick van Tuijn

Patrick van Tuijn

Commissielid

Sport, Mobiliteit
Cansu Gürsoy

Cansu Gürsoy

Dilek Gursoy

Dilek Gursoy

Willy Stork

Willy Stork

Will de Viet

Will de Viet

Trix Effting

Trix Effting

Necla Kocak

Necla Kocak

Afgevaardigde Regio Bestuur

Jacqueline Vriens

Jacqueline Vriens

Fractiemedewerker

Albertien Schoots

Albertien Schoots

Lid Senioren werkgroep

Frank Depla

Frank Depla

Coördinator Ombudsteam

Mary Fiers

Mary Fiers

Voorzitter