Ombudsteam PvdA Eindhoven

Ombudsteam PvdA Eindhoven

Heb je een steuntje in de rug nodig of loop je vast in een wirwar van regels? Heb je een probleem met het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie? Voel je je onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang? Schakel het PvdA Ombudsteam in!

Het Ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen. Dat doen de leden van het Ombudsteam door te luisteren, de vraag helder te krijgen en een passende weg naar een oplossing te wijzen.

Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals de sociale raadslieden of de vakbond of een andere instantie binnen de gemeente.

Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam haar netwerk in: de gemeenteraadsleden, de Wethouders, de Statenleden en de Tweede Kamerleden.

Ik ben geen lid van de PvdA, mag ik ook een ombudsteam om hulp vragen?
Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA is het mogelijk om de hulp van een ombudsteam in te schakelen. Er wordt op geen enkele manier onderscheid gemaakt; iedereen mag en kan bij een ombudsteam aankloppen.

Zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een ombudsteam?
De hulp van een ombudsteam is geheel kosteloos, waardoor degenen die beschikken over weinig financiële middelen ook op ons kunnen rekenen.

Contact met het Ombudsteam in Eindhoven:

●  Via telefoonnummer: 06 – 41 71 68 56
●  Via email [email protected] (binnen drie werkdagen wordt er contact met u opgenomen).

Het Ombudsteam bestaat uit leden met ieder een eigen deskundigheid.

Via het Wie is Wie menu kunt u kennismaken met de leden van het Ombudsteam.
Er is een ondersteunend lid vanuit de fractie.

Wilt u meer informatie of een afspraak stuur een mail naar [email protected]

Twitter: Het ombudsteam is te volgen op Twitter