Ombudsteam PvdA Eindhoven

Ombudsteam PvdA Eindhoven
Het Ombudsteam van de PvdA Eindhoven luistert naar uw problemen. Samen met u zoekt het Ombudsteam naar de juiste oplossing.

Heeft u een steuntje in de rug nodig of loopt u vast in een wirwar van regels? Heeft u een probleem met het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang? Schakel het PvdA Ombudsteam in!

Het Ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen. Dat doen de leden van het Ombudsteam door naar u te luisteren, de vraag helder te krijgen en een passende weg naar een oplossing te wijzen.

Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals de sociale raadslieden of de vakbond of een andere instantie binnen de gemeente.

Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam haar netwerk in: de gemeenteraadsleden, de Wethouders, de Statenleden en de Tweede Kamerleden.

Ombudsteam PvdA Eindhoven
Het Ombudsteam PvdA Eindhoven is als volgt bereikbaar:

●  Via telefoonnummer: 06-52114589
●  Via email ombudsteam@pvda-eindhoven.nl (binnen drie werkdagen wordt er contact met u opgenomen).

Het Ombudsteam bestaat uit 5 leden met ieder een eigen deskundigheid.

Op volgorde: Wim Claasen, Trix Effting, Will de Viet en Jack Tinnemans.
Ondersteunend lid vanuit de fractie: Ellen Schoumacher

Wilt u meer informatie of een afspraak stuur een mail naar ombudsteam@pvda-eindhoven.nl

Twitter: Het ombudsteam is te volgen op Twitter

Wim Claasen

Trix Effting

Will de Vietjack_tinnemans_gilde_business_solutions