Raadsleden

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

Fractievoorzitter - Raadslid

Economie & Werk
Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Vice-fractievoorzitter - Raadslid

Armoedebeleid, Omgevingswet, Binnenstad
Wil van Haalen

Wil van Haalen

Raadslid

Sociaal Domein, WMO, Wijken
Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Raadslid

Mobiliteit, Duurzaamheid, Veiligheid, Wonen
Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Raadslid

Ruimtelijke ordening & Financiën en Werk & Economie
Marjolein Senden

Marjolein Senden

Raadslid

Sociaal Domein, Jeugdzorg, Onderwijs
Jacqueline Vriens

Jacqueline Vriens

Fractiemedewerker