Fractielid

Ward Overeem

Welzijn, (jeugd)zorg en armoedebeleid > Vz. Raadswerkgroep sociaal domein

Ik ben Ward Overeem, trotse inwoner van Eindhoven en sinds maart 2014 raadslid voor de PvdA. Samen met mijn vriendin Janine woon ik in Woensel-West en zing met veel plezier in het Lampegats Gemengd Mannenkoor, bekend van Ameezing Eindhoven en de Musical Carnavalx.

Wat doe ik in het dagelijksleven nog meer
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en eigenaar van Bureau Re-Ward, een bedrijf dat over de grenzen van gemeenten en bedrijven heen, oplossingen aanbiedt die leiden tot duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. advies op kwalitatieve invulling van social return en de Participatiewet). Verder ben ik werkzaam voor Metechnica BV als senior arbeidsmarktcoach waar ik landelijk verantwoordelijk ben voor de uitvoering van het sectorplan van de Technische Installatiebranche (OTIB).

Deze raadsperiode houd ik me bezig met de decentralisaties en inhoudelijke veranderingen t.a.v. (jeugd) zorg, welzijn, de langdurige zorg en (passend)onderwijs. En adviserend arbeidsmarktbeleid.

Contact/ op de koffie
Mocht u vragen hebben of gewoon gezellig een keer koffie willen drinken spreek me gerust aan:

Ward Overeem
Raadslid PvdA, Zorg, Welzijn, speciaal onderwijs en armoedebeleid.
Gedeeld voorzitter Raadswerkgroep Sociale Domein
Lid van de Geloofsbrievencommissie

Contact:

Mail:
w.overeem@eindhoven.nl
ward@pvda-eindhoven.nl

Mobiel:
06-53608317

Social Media:
www.twitter.com/WardOvereem
www.wardovereem.nl
https://www.facebook.com/PvdaEindhoven