Raadslid

Arnold Raaijmakers

Ruimtelijke ordening & Financiën en Werk & Economie

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat heb ik de afgelopen acht jaar gedaan en blijf ik ook de komende vier jaar doen.

Ik ben vader van twee lieve dochters, Lauren en Eva, die alle twee super trots zijn op onze mooie stad. We wonen op een mooi plekje in Blixembosch, Eindhoven Noord.

Naast Raadslid ben ik samen met mijn partner eigenaar van Vielgut, een duurzame kledingwinkel in het centrum van Eindhoven. Voordat we samen ons bedrijf zijn gestart ben ik (mede)ondernemer geweest in de reclamebranche en directeur van een bedrijf in de mobiliteitssector.

Hier ga ik voor:
Het gaat goed met Eindhoven, een stad om trots op te zijn. Maar als echte sociaal-democraat kijk je vooral naar wat nóg beter kan.

Leefbare en veilige buurten. Die maak je samen, met in de hoofdrol de bewoners. Dus extra geld voor leefbaarheid en activiteiten die de samenhang in de wijken bevorderen. En inspraak bij de aanpak van overlast en criminaliteit in de wijk. Een fijne wijk is immers een veilige wijk. En dat doe je samen! Samen leven dus!

Betaalbare en duurzame woon- en werkruimte. Verdeeld over de stad, ook op A-lokaties, voldoende betaalbare huur en koopwoningen voor iedereen. En bereikbare werkplekken voor starters en ZZP-ers. Samen wonen dus!

En iedereen levert een bijdrage. Bij voorkeur is dat betaald werk voor iedereen. Maar zit het even tegen, dan willen we er als sociale stad voor je zijn. Niemand blijft achter en krijgt gelijke kansen om iets van het leven te maken. Samen verder dus!

Als inwoner van Eindhoven Noord ga ik me er voor inzetten dat Eindhoven Airport niet zomaar doorgroeit na 2019. Extra vluchten dienen te worden verdiend door minder overlast. En alleen als er draagvlak is in de omgeving.

Tot slot, als ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om de zaken financieel op orde te hebben. De komende periode blijf ik dus op de euro’s passen.

Dat is waar ik me hard voor maak.