Wethouder

Yasin Torunoglu

Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie

Yasin Torunoglu (Eindhoven, 1982) studeerde – na MAVO, MBO en HBO – Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn studie ging hij als managementtrainee aan de slag bij energiebedrijf Essent. Van 2006 tot eind maart 2013 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Eindhoven. Sinds maart 2013 is hij wethouder Wonen, Wijken, Ruimte, Burgerparticipatie en Dienstverlening in Eindhoven. Hij hield zich in de afgelopen periode bezig met wonen, wijkvernieuwing, burgerparticipatie en wijkgericht werken, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, dienstverlening en burgerzaken, vergunningverlening, juridische zaken (beroep en bezwaar) en het project Stratumseind 2.0.

Portefeuille

  • Wonen en wijken
  • Burgerparticipatie
  • Onderhoud openbare ruimte
  • Grond en vastgoed
  • Handhaving
  • Dienstverlening
  • Meerhoven en VDMA-terrein