Raadslid - kandidaat Raadslid

Ellen Schoumacher

Zorg, Welzijn en Armoedebeleid, Raadswerkgroep Sociaal Domein, Rekenkamer commissie

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Vandaag de dag woon ik in de wijk Bloemenbuurtzuid in Stratum. Daar woon ik met mijn hond, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma.

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om samen met andere vrijwilligers maatschappelijke en culturele initiatieven te organiseren, zoals de maandelijkse Social Media Club en de Dag van de Dialoog in Eindhoven. Ook ben ik bestuurslid bij carnavalsvereniging D’Haone. Beroepsmatig werk ik in het werkveld van PR & Communicatie, Social media en bedenk ik sociale ‘blended’ concepten. Door actief betrokken te zijn in de stad heb ik altijd geprobeerd om Eindhoven socialer en fijner te maken, datzelfde hoop ik ook als raadslid te doen, maar dan vanuit de politiek.

Voor de PvdA Eindhoven mag ik de komende vier jaar als raadslid actief zijn.  Met mijn eigen levenswandel hoop ik als ervaring-deskundige bij te mogen dragen aan maatschappelijke vraagstukken op onderwerpen zoals armoede en zorg. Ik ben lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Een commissie waar vele onderwerpen voorbijkomen die ons allen raken. Het is belangrijk steeds de mens voor ogen te houden voor wie we het allemaal doen: de Eindhovenaar die, om welke reden dan ook, niet langs de kant mag blijven staan, maar mee telt en mee doet!

Een gekozen volksvertegenwoordiger kan het niet alleen; het raadswerk doen we samen met de stad. Wil je dus iets kwijt, positief of negatief? Je kunt me digitaal bereiken via de mail of social media en natuurlijk kun je me gewoon aanspreken als je me tegenkomt. Ik doe graag een bakkie koffie met je voor een gesprek van mens tot mens of nodig me uit voor een werkbezoek aan je organisatie.

Graag tot ziens,
Ellen Schoumacher

Lid commissie Maatschappelijke Ontwikkeling  (armoedebeleid, passend onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en spilontwikkeling, diversiteit, decentralisaties,  zorg en welzijn)
Voorzitter raadswerkgroep Raadscommunicatie
Lid raadswerkgroep Sociaal Domein
Voorzitter raadswerkgroep Carnavaleske Raadsvergadering

Als fractielid verbonden aan Ombudsteam PvdA Eindhoven
 
Contact:
Twitter: @ElluhZelluf
Facebook prive: ElluhZelluf
Facebook pagina: Ellen in #raad040
Linkedin: eschoumacher
Mail: e.schoumacher@eindhoven.nl
 

klik hier om mijn blog te bezoeken