Ellen Schoumacher

Fractielid
Zorg, Welzijn en Armoedebeleid
Raadswerkgroep Raadscommunicatie, Raadswerkgroep Sociaal Domein

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Vandaag de dag woon ik in de wijk Bloemenbuurtzuid in Stratum. Daar woon ik met mijn hond, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma.

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om samen met andere vrijwilligers maatschappelijke en culturele initiatieven te organiseren, zoals de maandelijkse Social Media Club en de Dag van de Dialoog in Eindhoven. Ook ben ik bestuurslid bij carnavalsvereniging D’Haone. Beroepsmatig werk ik in het werkveld van PR & Communicatie, Social media en bedenk ik sociale ‘blended’ concepten. Door actief betrokken te zijn in de stad heb ik altijd geprobeerd om Eindhoven socialer en fijner te maken, datzelfde hoop ik ook als raadslid te doen, maar dan vanuit de politiek.

Voor de PvdA Eindhoven mag ik de komende vier jaar als raadslid actief zijn.  Met mijn eigen levenswandel hoop ik als ervaring-deskundige bij te mogen dragen aan maatschappelijke vraagstukken op onderwerpen zoals armoede en zorg. Ik ben lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Een commissie waar vele onderwerpen voorbijkomen die ons allen raken. Het is belangrijk steeds de mens voor ogen te houden voor wie we het allemaal doen: de Eindhovenaar die, om welke reden dan ook, niet langs de kant mag blijven staan, maar mee telt en mee doet!

Een gekozen volksvertegenwoordiger kan het niet alleen; het raadswerk doen we samen met de stad. Wil je dus iets kwijt, positief of negatief? Je kunt me digitaal bereiken via de mail of social media en natuurlijk kun je me gewoon aanspreken als je me tegenkomt. Ik doe graag een bakkie koffie met je voor een gesprek van mens tot mens of nodig me uit voor een werkbezoek aan je organisatie.

Graag tot ziens,
Ellen Schoumacher

Lid commissie Maatschappelijke Ontwikkeling  (armoedebeleid, passend onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en spilontwikkeling, diversiteit, decentralisaties,  zorg en welzijn)
Voorzitter raadswerkgroep Raadscommunicatie
Lid raadswerkgroep Sociaal Domein
Voorzitter raadswerkgroep Carnavaleske Raadsvergadering

Als fractielid verbonden aan Ombudsteam PvdA Eindhoven
 
Contact:
Twitter: @ElluhZelluf
Facebook prive: ElluhZelluf
Facebook pagina: Ellen in #raad040
Linkedin: eschoumacher
Mail: e.schoumacher@eindhoven.nl
 

klik hier om mijn blog te bezoeken

PvdA in de bres voor minima

door Ellen Schoumacher op 10 juni 2017

Er is al veel gerealiseerd door de fractie als het gaat om een betere schuldhulpverlening, armoede bestrijding en (behoud van) goede armoede-regelingen. U kunt er van uit gaan dat als het gaat om armoedebestrijding de PvdA ‘er bovenop zit’. Ook als het gaat om de gelden die onze PvdA staatssecretaris Klijnsma heeft vrijgemaakt voor kinderen

lees verder »

Manifestatie voor eerlijke handelsverdragen.

door Ellen Schoumacher op 10 oktober 2016

Op 15 oktober vorig jaar verklaarde de gemeenteraad van Eindhoven, Eindhoven ‘TTIP vrij’ en riep daarmee het gemeentebestuur op om dit kenbaar te maken bij andere overheden. De Eindhovense PvdA was een van de mede-indiener van de motie. Een mooi begin, maar niet genoeg. In mei was er een manifestatie in Eindhoven waar wij met

lees verder »

Vraag het de kinderen!

door Ellen Schoumacher op 10 oktober 2016

Ellen Schoumacher van de Eindhovense PvdA heeft het initiatief genomen voor een discussie rondom kinderen in armoede. We hopen dat daaruit maatregelen komen die kinderen die in armoede leven geholpen worden. In de discussienotitie doen we al een tiental suggesties en stellen we vragen met aandacht voor de kinderen zelf. Kinderen weten het beter!

lees verder »

Eindhovense Inclusie Agenda

door Ellen Schoumacher op 10 juni 2016

Op 31 mei 2016 is op initiatief van Ellen Schoumacher van de PvdA Eindhoven een motie ingediend om te komen tot een Eindhovense Inclusie Agenda. Dit is een lokale uitwerking van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Tien partijen (van de elf) dienden deze motie mee in.  De wethouder heeft de motie omarmd

lees verder »

Actiedag TTIP #040TTIPvrij

door Ellen Schoumacher op 29 mei 2016

Zaterdag 28 mei was de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland werden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kon men luisteren naar sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers waren: Anne-Marie Mineur, SP-Europarlementarier, en Wim Baltussen van FNV. Ook was er een panelgesprek met opinie’s van Eindhovenaren in samenwerking met Micheal J. Dawkins.

lees verder »

Sjoerd Slaaf – een filosoferende paradijsvogel

door Ellen Schoumacher op 21 mei 2016

Bevlogen mens, vanuit idealen de politiek in met de belangen van de ander voorop gesteld. Sjoerd ten voeten uit! Niet voor niks raadslid van Geluk! Trots dat hij bij ons in de PvdA fractie zit!

lees verder »

Opinie: Eenzaamheid is van ons allen

door Ellen Schoumacher op 24 december 2015

Oproep aan Eindhovenaren: maak echt contact elkaar! Wat extra oprechte aandacht voor uw medemens doet wonderen. Bied uw naaste een reikende hand, zeg eens goedendag tegen elkaar. Laat de ander voelen dat hij of zij er toe doet en welkom is in onze stad. Maak echt contact met elkaar. Laat het niet bij de kerstdagen,

lees verder »

De week van.. Ellen

door Ellen Schoumacher op 10 december 2015

Deze week staat in het teken van politiek en carnaval. Hebben deze twee onderwerpen iets met elkaar gemeen? Zo op het oog niet nee. Zaterdag 28 november Vandaag vroeg op en met de trein richting Den Haag, want vandaag is het ledendag voor leden die korter dan 5 jaar lid zijn van de partij.

lees verder »

Dialoog; weer eens wat anders dan debat

door Ellen Schoumacher op 10 oktober 2015

In de politiek vindt de besluitvorming vaak plaats door met elkaar in debat te gaan. Het stuit me de laatste tijd steeds vaker tegen de borst. Elkaar overtuigen wie gelijk heeft in plaats van samen in gesprek gaan wat de beste oplossing is voor het vraagstuk. Het is een andere dynamiek waarin stellingen tegenover elkaar

lees verder »

Zomercolumn Ellen: Als je de taal niet spreekt

door Ellen Schoumacher op 11 augustus 2015

Vele malen ben ik naar Italië gereisd. Ik hou van dat land. Het ritme van de dag, de natuur die steeds anders is, de eerlijke keuken. Een land vol mooie tradities. Nog nooit was ik zuidelijker dan Napels geweest en dit jaar had mijn lief bedacht om naar de regio Puglia te gaan het meest

lees verder »

Spreektekst: Initiatiefvoorstel schuldhulpverlening

door Ellen Schoumacher op 10 juli 2015

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli mocht ik namens de PvdA Eindhoven het initiatiefvoorstel ‘schuldhulpverlening in Eindhoven’ anbieden, dat ik schreef met input van het gelijknamige pamflet. Het volledige  voorstel kun je hier lezen: voorstelarmoedejuli2015PvdAES.docx In de commissievergadering van 15 september wordt het voorstel besproken met de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

lees verder »

Hoe kom je uit de put die armoede heet?

door Ellen Schoumacher op 21 november 2014

“Er is de laatste tijd veel geschreven over ‘de kloof’. Het verschil tussen arm en rijk. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met ‘de put’? Veel mensen in Eindhoven zitten in ‘de put’. De put die armoede heet. Met de invoering van de wijkteams vanWIJeindhoven wordt de schuldenproblematiek in Eindhoven meer en meer zichtbaar. Van de

lees verder »

De week van Ellen

door Ellen Schoumacher op 27 oktober 2014

Deze week lig ik een beetje in de lappenmand, een aankomende griepje waarschijnlijk. Niet zo’n volle agenda gelukkig ahum, dus tussendoor veel rusten  😉 Deze week vallen mij de twee snelheden van de stad weer op. Enerzijds is het de dag van de armoede en op dezelfde dag de opening van de Dutch Design Week.

lees verder »

Maatschappelijke verkenning schuldhulpverlening

door Ellen Schoumacher op 14 oktober 2014

Elk jaar op 17 oktober is het de dag van de armoede. Een dag om stil te staan bij wie (over)leeft op een te krappe beurs. Ook in Eindhoven, want de situatie is schrijnend en een adequate schuldhulp is meer dan ooit hard nodig in Eindhoven.

lees verder »

De Week van Ellen Schoumacher

door Ellen Schoumacher op 10 juli 2014

Het is een gevarieerde week waarin de verschillende snelheden van onze stad zichtbaar worden. Maar ook een week waarin ik zie dat er veel verbondenheid en ‘samen’ is in de stad.

lees verder »