Mieke Verhees

Mieke Verhees

Over Mieke Verhees

Eindhoven groeit en bloeit. Kies in maart voor PvdA en groei mee!

We wonen in een stad die alles heeft: we hebben prachtige wijken én high tech campussen. We hebben een ons-kent-ons mentaliteit én we doen zaken met de hele wereld. We zijn een verzameling dorpen én we zijn een wereldspeler in het doen van uitvindingen. We hebben grote bedrijven én we hebben veel maakindustrie en MKB. Door die bijzondere mix groeit en verandert onze stad snel.
Ik wil dat iedereen meegroeit en deelt in de successen. Dat is nog niet altijd het geval. We zien ongelijkheid op het gebied van werk, inkomen, wonen, zorg en welzijn. De één woont in een probleemloze wijk, de ander ziet de criminaliteit voor zijn deur toenemen. De één heeft last van de grote onzekerheden van de coronacrisis, de ander juist niet.
Gelukkig is er ruimte om in onze stad te investeren. Wij willen dat zo doen dat iedereen meegroeit met de stad.  Mijn persoonlijke speerpunten zijn:
Brainport voor iedereen
We zette in op een sociale Brainportagenda, die voor iedereen voelbaar is. Met passend werk, vaste contracten en fatsoenlijk loon. Met betaalbare woningen en bereikbare zorg.
Menselijk contact
We willen meer plekken in de buurt waar je binnenloopt voor een kop koffie, voor een studieplek, voor advies over zorg of werk, voor een leuke cursus of voor een dansavond. Zo wordt het makkelijker om er voor elkaar te zijn en het samen gezellig te maken.
Een overheid voor en door de inwoners
De coronacrisis heeft laten zien dat een sterke overheid belangrijk is. De markt lost maatschappelijke problemen niet vanzelf op. We werken aan een overheid die naast de mensen staat, werkt vanuit vertrouwen en de goede ideeën van inwoners ter harte neemt.