Raadslid

Wil van Haalen

Sociaal Domein, WMO, Wijken

Eindhoven, onze stad waar ik geboren en getogen ben en al jarenlang werk als wijkverpleegkundige. Daar zie ik bij de mensen thuis het verschil in gezondheid, welzijn en welvaart. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar.

 

Samen met Eindhovenaren wil ik me inzetten voor een sociale, rechtvaardige en zorgzame stad. Het steeds groter wordende verschil van arm en rijk maakt onze samenleving er niet beter op.

Het gemeentebestuur behoort ten dienste te staan van de inwoners van Eindhoven. Luisteren naar de inwoners en ze serieus nemen. Ik wil kritisch zijn op bestaande regels en de gevolgen voor inwoners. Zeker rondom het thema gezondheidszorg en welzijn.

Ik ben gemotiveerd, gedreven en nieuwsgierig, daarnaast ben ik een netwerker die mensen met elkaar verbindt. Ik heb er erg veel zin in!

Mijn aandacht in de gemeenteraad gaat uit naar een prettige samenleving met passende sociale (zorg)voorzieningen in onze stad. Dus zorg die rekening houdt met de menselijke maat en de betaalbaarheid.

Daarnaast vind ik dat er meer aandacht voor preventie moet zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Ik wil met inwoners en hulpverleners in gesprek over wat zij nodig hebben op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Samen met hen wil ik, vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid, gaan voor een gezonde stad. Altijd rekening houdend met mensen die een extra steun in de rug nodig hebben.

Dát wil ik, in deze tijd van de vele veranderingen in zorg en welzijn, op de agenda van het College van B&W houden.

Ik wil me de komende raadsperiode inzetten voor:

  • Hulp en zorg voor mensen, ook voordat men in de problemen komt.
  • Samenhangend beleid op het gebied van preventie, gezondheidszorg en welzijn en wonen.
  • Goede ondersteuning van mantelzorgers en kwetsbare inwoners.