Coalitie maakt belofte Gratis Openbaar Vervoer waar.

Door Arnold Raaijmakers op 11 december 2018

In het coalitieakkoord stond het al aangekondigd dat de partijen er alles aan zouden doen om het Gratis Openbaar Vervoer voor minima te handhaven. Dat was, gezien de uitdagende financiële situatie waar de gemeente in verkeerd niet vanzelfsprekend. Voor de Partij van de Arbeid is dit echter altijd een harde eis geweest. Deze belofte stond immers in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. En niet zomaar.

Gratis Openbaar Vervoer is immers een bewezen middel om eenzaamheid tegen te gaan. En mensen in de gelegenheid te stellen om deel te kunnen nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Het biedt mensen de kans om actief te zijn als vrijwilliger en stelt ze in de gelegenheid om een steentje bij te dragen als mantelzorger. En het is ook gewoon fijn dat (klein)kinderen makkelijker hun (groot)ouders kunnen bezoeken en omgekeerd.

Ook levert het Gratis Openbaar Vervoer een bijdrage aan een schoner milieu en betere bereikbaarheid van de stad. Er wordt immers meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, dat in onze stad inmiddels bestaat uit een grote vloot van elektrische bussen.

Het was niet makkelijk om ook voor de komende jaren het Gratis Openbaar Vervoer voor minima wederom gefinancierd te krijgen. De gesprekken hierover waren stevig, ook met Hermes. Maar wel altijd constructief. We zijn dan ook blij dat Hermes haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Zo blijft onze stad ook de komende jaren weer een stukje socialer, schoner en bereikbaarder dankzij het Gratis Openbaar Vervoer voor minima.

En dat vinden we als Partij van de Arbeid belangrijk!

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers