PvdA kiest voor een gezonde en compacte gemeentelijke organisatie.

Door Arnold Raaijmakers op 17 juli 2018

Tijdens het debat over de gemeentelijke jaarrekening 2017 heeft de PvdA ervoor gekozen om niet te lang achterom te kijken, maar de blik op de toekomst te richten. Natuurlijk is het teleurstellend om te moeten vaststellen dat, voor het tweede jaar op rij, de gemeente Eindhoven een negatief resultaat moet noteren. In 2017 zo’n 3 miljoen euro negatief. En door dit negatieve resultaat wordt het weerstandsvermogen van de gemeente, de reservepot om tegenvallers op te vangen, ook steeds kleiner. Als het tegenzit komen we eind 2018 zo’n dertig miljoen euro te kort op een gewenst weerstandsvermogen van 80 miljoen.

Gelukkig heeft de nieuwe coalitie van PvdA, GroenLinks, VVD en CDA in het coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’ tal van maatregelen aangekondigd om het tij te keren. In 2018 zal dat waarschijnlijk nog niet lukken, maar 2019 moet dan het jaar van de ommekeer worden.

Echter om al deze plannen ook daadwerkelijk goed uit te kunnen voeren, hebben we een slagvaardige en gezonde gemeentelijke organisatie nodig. Als college kun je immers van alles willen en veel ambitie tonen. Maar daar heb je dan wel een super gemotiveerd en betrokken team van mensen voor nodig die de plannen ten uitvoer brengen.

Vandaar dat de PvdA al zes jaar hamert op het terugdringen van het ziekteverzuim. Immers het ziekteverzuim schommelt al jaren rond de 5,5%. Dat is niet alleen fors hoger dan in het bedrijfsleven, maar ook hoger in vergelijking met andere 100.000+ gemeenten. De afgelopen jaren is er veel beloofd, maar helaas te weinig bereikt. En we kunnen toch niet blijven accepteren dat in Eindhoven één op de drie ambtenaren verzuimd in verband met werk-gerelateerde psychische klachten. Dat is bijna onmenselijk.

Naar aanleiding van een nieuwe motie van de PvdA ligt er nu de toezegging van de nieuwe wethouder Financiën & Organisatie om eind 2020 bij de beste 25% van gemeente te horen als het op het ziekteverzuim aankomt. Dat betekent een verlaging van het verzuimpercentage naar ongeveer 4,5%.

Verder valt het de PvdA op dat in 2017 de gemeentelijke organisatie gegroeid is, méér medewerkers en hogere kosten. Dat kan nooit de bedoeling zijn als we geld te kort komen. En we hebben de afgelopen jaren juist hard geknokt om de organisatie ‘leaner’ te maken. Omdat we ervan overtuigd waren dat het niet in aantal medewerkers zit, maar in de kwaliteit van deze medewerkers. Dat heeft veel effort en veel geld gekost. Gaan we nu weer de teugels vieren?

Daarom heeft de PvdA in een tweede breed aangenomen motie, alleen D66 en SP waren tegen, het college opgeroepen de groei af te remmen en te stabiliseren op het niveau van 2017. Enerzijds om rust in de organisatie te brengen. Een grotere organisatie is namelijk niet per se beter uitgerust om haar taken uit te voeren en kwaliteit moet altijd prevaleren boven kwantiteit. En anderzijds om grip op de kosten te houden.

Met deze insteek, vooruitkijken en kwaliteit van de gemeentelijke organisatie borgen, heeft de PvdA een voorschot genomen op de begroting 2019-2022, die we dit najaar gaan bespreken. Een begroting die het fundament moet zijn voor de financiële ommekeer in 2019 en verder.

Het Eindhovens Dagblad schreef het volgende:
https://www.ed.nl/eindhoven/veel-eindhovense-ambtenaren-ziek-van-hun-werk~a308f07b/

Voor de liefhebbers hier de bijdrage en een gedeelte van het debat.

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers