Aanpak top inkomens in het publieke domein.

Door Arnold Raaijmakers op 19 december 2018

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de PvdA een motie in gediend om duidelijkheid te creëren over de inkomens van bestuurders van de cultuurinstellingen waar de gemeente 100% aandeelhouder van is, het Parktheater en Muziekgebouw. (lees verder onder de video )

De PvdA agendeert met regelmaat de hoogte van de inkomens van top-functionarissen bij instellingen in het publieke domein, denk aan woningcorporaties, zorgverleners en ook de cultuursector. De bezoldiging moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens en er moet 100% transparantie zijn over de hoogte van de inkomens van bestuurders in het publieke domein. Immers werken in het publieke domein is anders dan in het bedrijfsleven. Je werkt met geld van de samenleving om doelen voor deze samenleving te bereiken. En de samenleving heeft dan recht op openheid van zaken.

De Wet Normering Topinkomens is hiervoor een belangrijk instrument. De PvdA is echter van mening dat het niet een allesbepalend instrument is, het is alleen een bovengrens. Lokaal kunnen andere afspraken worden gemaakt. Helaas niet altijd afdwingbaar, maar wel minimaal een moreel appèl.

Daarom hebben we aan de Raad gevraagd om een concreet inkomensmaximum voor de bestuurders vast te leggen. Zodat er geen onduidelijkheid bestaat wat wel en niet kan. De raad is akkoord gegaan met een verlaging van het huidige formele WNT maximum van € 181.000, naar het niveau van het inkomen van een wethouder in onze stad, zo rond € 135.000. Dit geldt voor nieuwe bestuurders.

Het Parktheater voldoet op hoofdlijnen al aan de Governance Code Cultuur met een inkomen van de bestuurder dat binnen de kaders past. Bij het Muziekgebouw lijken interpretatieverschillen te bestaan hoe omgegaan kan en mag worden met het onderwerp bezoldiging van bestuurders, vandaar ook de vraag aan het college om het gesprek aan te gaan met het Muziekgebouw. We zijn benieuwd naar de uitkomst.

Download hier de actuele_motie_AcM5_Normering_topinkomens_BIS_instelling_Concertzaal_en_Schouwburg

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers