Door Arnold Raaijmakers op 9 augustus 2015

Veiligheid op en om Eindhoven Airport.

Per 1 november a.s. start Eindhoven Airport met vluchten op Aruba en Curaçao. Over de eventuele negatieve veiligheidseffecten op en in de nabijheid van de luchthaven heeft Partij van de Arbeid begin juli in de laatste Raadsvergadering voor het reces aandacht gevraagd.

De afgelopen maanden trok met name het advies van de Alderstafel met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport de aandacht. En dit dossier lijkt nog niet gesloten. Immers het vinden van de balans tussen het economische belang en de gewenste groei van Eindhoven Airport en de hiermee gepaard gaande omgevingsbelasting is een moeilijk proces.

Tegelijkertijd zijn er los van de Alderstafel ook andere zaken die de aandacht vragen. Zo blijkt uit een persbericht van Arke dat Eindhoven Airport vanaf november van dit jaar wekelijks meerdere intercontinentale vluchten op Aruba en Curaçao gaat uitvoeren. Het persbericht rept met name over de fantastische toeristische mogelijkheden van deze twee bestemmingen. De Partij van de Arbeid maakt zich echter zorgen over de veiligheidsaspecten van deze vluchten. Immers vluchten van Schiphol op Aruba en Curaçao gaan gepaard gaan met forse drugs gerelateerde overlast en veiligheidsrisico’s voor passagiers en omgeving, resulterend in onder andere 500 aanhoudingen van smokkelaars en ripdeals van afhalers buiten de luchthaven. Daar komt natuurlijk bij dat de bestrijding van deze overlast op Schiphol een grote kostenpost, gefinancierd vanuit publieke middelen, met zich meebrengt.

Bekend is dat, gezien deze veiligheidsrisico’s en de ervaringen van Schiphol, er al geruime tijd een werkgroep bezig is om de veiligheid rondom de vluchten op Eindhoven Airport te garanderen. Onder andere door 100% controle en een wapenwettelijke fouilleerbevoegdheid. Uit navraag door de Partij van de Arbeid blijkt echter dat er twijfels bestaan of het haalbaar is om de beveiliging fysiek gerealiseerd te hebben als per 1 november de eerste vlucht gepland staat.
Ook is er een (vertrouwelijke) ambtelijke nota van drie ministeries (Veiligheid & Justitie, Financiën en Infrastructuur & Milieu) uitgelekt die de kosten van deze controles op Eindhoven Airport becijfert op een bedrag van tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheidsissues die zich gaan afspelen buiten de Luchthaven en de aanslag op de capaciteit van justitie, marechaussee en politie die dit met zich meebrengt.

De eerder genoemde ministeries zijn dan ook tegenstander van het uitvoeren van vluchten naar deze bestemmingen vanaf Eindhoven Airport. Het lijkt deze ministeries, los van alle financiële consequenties, niet zinvol om dit soort risico’s te exporteren naar regionale airports.

Daar komt nog bij, zeker gezien de recente discussie rondom de omgevingsoverlast die de groei van Eindhoven Airport met zich meebrengt, dat het volgens de PvdA voor Eindhoven Airport topprioriteit moet zijn om nieuwe (vormen van) omgevingsoverlast, in dit geval dus veiligheidsrisico’s, te voorkomen. Los van de vraag nog of vluchten op toeristische bestemmingen als Aruba en Curaçao bijdragen aan onze Brainport ambities?

Kortom, middels een actuele motie heeft de PvdA in de laatste raadsvergadering van juli het college opgeroepen om te voorkomen dat de groei van Eindhoven Airport vorm wordt gegeven met deze vluchten op de bestemmingen Aruba en Curaçao. We moeten er al hard genoeg aan werken om de overlast van Eindhoven Airport te beperken, extra overlast in de vorm van drugsgerelateerde veiligheidsrisico lijken niet wenselijk. Los van de enorme kostenpost die dit met zich meebrengt.

Onze burgemeester is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan met onze motie en heeft hierover een brief gestuurd aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Helaas gaf hij tijdens de behandeling van de actuele motie al wel aan dat de Gemeente Eindhoven hier formeel niet over gaat. Blijft natuurlijk overeind dat we als aandeelhouder van Eindhoven Airport de directie hierop wel mogen aanspreken.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Arnold Raaijmakers
Frank Depla

8 augustus 2015

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers