Door Ward Overeem op 6 september 2017

Rondvraag en antwoord: Verlichting voor Wim Van Doorne Muziekkiosk

Al enige tijd is men bezig met de herinrichting van de parkeerplaats tussen het Parktheater en het Stadspaviljoen. Zoals het zich laat aanzien een verbetering. Tenzij je ineens midden voor het podium van de Van Doorne Kiosk een verlichtingspaal plaatst. Met verbazing nam ik hier kennis van.

Op dit parkeerterrein staat zoals u wellicht bekend ook de Wim Van Doorne Kiosk een prachtig monument gelegen in het Stadswandelpark dicht bij het groen, waar onder meer koren, orkesten en andere muziekgroepen van binnen en buiten de stad zich kunnen presenteren aan het publiek.

Afgelopen donderdagavond trof ik zelf de volgende situatie aan, zie foto boven het artikel? Na de herinrichting is er een verlichtingspaal geplaatst pal voor de Van Doorne Kiosk. Dit belemmert uiteraard het uitzicht van het publiek en doet afbreuk aan de kiosk? Deze nieuwe situatie heeft ook op de Facebookpagina van de Van Doorne Kiosk diverse verbaasde reacties opgeleverd. Er is zelf een artikel verschenen op de internetpagina In de Buurt.

Ik heb de Wethouder opgeroepen om hier zo snel als mogelijk wat aan te doen omdat er op hele korte termijn weer activiteiten plaatsvinden. We wachten de reactie van het college af en ik houd u op de hoogte.
______________________________________________________________________________

Rondvraagpunt ingediend door: De heer Overeem

Onderwerp rondvraagpunt: Verlichting Van Doorne Kiosk

  1. Bent u het met ons eens dat de verlichtingspaal zoals deze na de herinrichting geplaatst is op zijn minst gezegd ongelukkig is geplaatst?

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in co-creatie met omwonenden en ondernemers een ontwerp gemaakt en goedgekeurd. In de praktijk blijkt dat de plek van deze lichtmast ongelukkig is.

  1. Bent u van plan deze paal te verplaatsen zodat deze niet voor het podium van de kiosk blijft staan? Zo nee waarom niet? Zo ja, wanneer denkt u dat dit gerealiseerd wordt?

Deze lichtmast zal worden verplaatst, naar de zijkant van de Kiosk. Tevens zal er vanwege de juiste verlichting aan de andere zijkant van de Kiosk een nieuwe lichtmast worden geplaatst. Het verzetten van de bestaande lichtmast is afhankelijk van het afkoppelen en aansluiten door Enexis. Een aanvraag hiertoe is inmiddels ingediend. Het plaatsen van de nieuw te plaatsen lichtmasten zal over ca. 10 weken plaatsvinden vanwege de besteltermijn van de lichtmast en de armaturen.

  1. Op 9 september vindt het eerst volgende evenement plaats? Denkt u dat het lukt de verlichtingspaal voor die tijd te verplaatsten?

Dit is helaas niet haalbaar.

Voor zover tevreden.

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem