Racisme en geweld zijn nooit acceptabel

Door Jan Hopstaken op 30 november 2018

Ons raadslid Jan Hopstaken voerde het woord tijdens de raadsvergadering op 27 november 2018. De bijdrage had betrekking op een drietal moties die waren ingediend naar aanleiding van de gebeurtenissen op 17 november rondom de Sinterklaas intocht in Eindhoven.
De motie “Racisme en geweld zijn nooit acceptabel’ hebben wij mede ingediend.

“De PvdA is erg aangedaan door de gebeurtenissen tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november. “De Zwart Piet discussie” discussie kent felle tegenstellingen, met bijna alleen verliezers. Dat is jammer, want wij zijn een partij die diversiteit en vooral inclusiviteit héél erg belangrijk vind. Jong en oud, alle Eindhovenaren moeten mee kunnen doen, en zich prettig voelen bij dit feest!

En juist in dít geval, moet iedereen zich ook vrij voelen om het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie te kunnen claimen. Hoe oneens je het ook kunt zijn met de mening van een ander; agressie en geweld zijn ten alle tijden verboden.

Ook zien wij de verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers in dit beladen debat, om een verbindende rol te nemen in deze discussie. Polarisatie wekt alleen maar meer agressie op, laten we ons daar verre van houden, maar juist de dialoog stimuleren om te komen tot een feest voor iedereen.

Tot slot onze welgemeende waardering voor de intochtcommissie onder leiding van mevrouw Kollenburg, die samen met 180 vrijwilligers geheel vrijwillig voor een mooie intocht zorgen. We hopende op een constructieve dialoog tussen de betrokken partijen, met een positieve uitkomst.”

De volledige tekst kun je hier downloaden

 

Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Eindhoven is een bruisende stad! Hier ben ik geboren en hier voel ik me thuis. Ik werk aan een socialer Eindhoven door in gesprek te gaan met alle mensen om me heen. Zo weet ik wat er speelt en wat er beter kan. Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het

Meer over Jan Hopstaken