PvdA haalt de touwtjes aan bij de Gemeenschappelijke regelingen

Door Arnold Raaijmakers op 19 juni 2018

De afgelopen twee raadsvergaderingen heeft de PvdA het voortouw genomen om de touwtjes bij de Gemeenschappelijke Regelingen aan te halen.

Gemeenschappelijke regelingen zoals Cure (afvalbeheer), de milieudienst (ODZOB) en de Veiligheidsregio (VRBZO) zijn samenwerkingsverbanden waarin meerdere gemeentes samenwerken. Dat varieert van 3 (Cure) tot soms wel 22 deelnemers.

Met zoveel deelnemers is het vaak moeilijk, zelfs al ben je de grootste deelnemer, om echt te kunnen bijsturen. Vaak ontbreekt de tijd om te overleggen met je collega’s van andere gemeenten. En soms is het belang dat de kleinere gemeenten hechten aan inspraak minder groot.

Toch gaat er veel geld om in deze regelingen. En worden er belangrijke taken verricht. En deze regelingen hebben vaak de neiging om de kosten af te wikkelen richting deelnemende gemeenten of de inwoners van deze gemeenten.

De eerste punt dat de PvdA heeft geregeld, is dat Eindhoven een start gaat maken met het benchmarken van de regionale milieudienst en de regionale veiligheidsregio met hun landelijke collega’s. Op basis van deze vergelijkingen kan de raad van Eindhoven al in vroeg stadium haar mening vormen over de financiën van deze gemeenschappelijke regelingen. En indien gewenst hierover in een vroeg stadium contact te zoeken met raadsleden van de andere gemeenten om aan de GR duidelijk te maken welke wensen er leven bij de deelnemers. En gezamenlijk, en met een goede onderbouwing, maak je meer kans dat het bestuur van de GR je wensen overneemt en implementeert dan alleen.

Het tweede punt dat we als PvdA hebben geregeld is dat de Gemeenschappelijke Regeling Cure (afvalbeheer) zelf opdraait voor het geld dat is uitgegeven voor het project Renescience. Een project waarvan Cure al in een relatief vroeg stadium wist dat de deelnemende gemeenten, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard, hieraan moeilijk steun zouden kunnen geven.

Het gaat minimaal over een bedrag van € 1,7 miljoen. Geld dat Cure op het bordje van de gemeente wilde schuiven. Daar heeft de PvdA met een Amendement een stokje voor gestoken. Een stokje dat door de hele raad, behalve D66, is ondersteund.

Met het bovenstaande heeft de PvdA een duidelijk signaal afgegeven aan de Gemeenschappelijke Regelingen dat ze serieus worden genomen. Tegelijkertijd wordt wel aan ze gevraagd om hun maatschappelijke verantwoording te nemen, ook als het om de financiën gaat.

 

De pers schreef het volgende.

Eindhovens Dagblad d.d. 6 juni “Einde aan plan fabriek Cure iets dichterbij”

Eindhovens Dagblad d.d. 13 juni “Cure krijgt flinke tik op de neus”

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers