Onderwijsagenda: ieder kind doet mee

Door Marjolein Senden op 1 april 2019

Lees hier het Initiatiefvoorstel_onderwijsagenda_vormgeving_onderwijsagenda_-_Iedereen_doet_mee van ons raadslid Marjolein Senden.

Artikel eerder verschenen in Groot Eindhoven gemeente bijlage ‘Eindhoven Dichtbij’.

“Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen en niet bijvoorbeeld door kostenoverwegingen een andere schoolkeuze moeten maken”, vertelt Marjolein Senden, raadslid voor de PvdA. Op 19 maart jl. heeft Marjolein haar initiatiefvoorstel ‘vormgeving onderwijsagenda: Iedereen doet mee!’ ingediend. Met dit voorstel wil ze een onderwijsagenda opzetten met afspraken tussen gemeente en onderwijsinstellingen zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Op 2 april bespreekt de raad het voorstel inhoudelijk in de meningsvormende vergadering.

Geen kind mag buiten de boot vallen

“Het onderwijs is een enorm belangrijke en fundamentele voorziening binnen onze samenleving: In het onderwijs wordt namelijk de basis gelegd van onze toekomst. Door de veranderende wet- en regelgeving hebben gemeenten en onderwijsinstellingen een nog grotere rol gekregen in de ontwikkeling van kinderen. Taken en verantwoordelijkheden bevinden zich meer dan ooit op elkaars snijvlak en overlappen elkaar regelmatig. Het is noodzakelijk om samen goede en duidelijke afspraken tussen het onderwijs en de gemeente te maken, om ervoor te zorgen dat het netwerk rondom elk kind sluit en er geen kind buiten de boot valt. Zoals het coalitieakkoord ook zegt willen we een zorgzame stad zijn van én voor iedereen, waarbij alle kinderen een kans krijgen. Dat is de PvdA recht uit het hart gegrepen”, legt Marjolein uit.

Vrijwillige eigen bijdragen

“Om deze beweging te maken is een gezamenlijke agenda noodzakelijk om het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Een volledige agenda die we samen met de gemeenteraad en de onderwijsinstellingen maken en die bestaande afspraken, actuele thema’s en de ambities bevat. Zo sluiten we het netwerk rondom het kind.

Er zijn 2 onderwerpen die we voorrang willen geven. Het eerste onderwerp is de vrijwillige eigen bijdragen op scholen. Want niet iedereen kan nu meedoen. In de realiteit krijgen ouders te maken met extra schoolkosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes, kamp, bijlessen en onderwijsleermaterialen. Veel ouders kunnen die kosten niet of nauwelijks betalen. Wij vinden dat elk kind op school aan alle aangeboden activiteiten moet kunnen deelnemen. Een ander fenomeen dat daardoor ook ontstaat is dat ouders hun schoolkeuze laten beïnvloeden door de hoogte van de eigen bijdrage. Dat bevordert segregatie. Dan bepaalt de portemonnee van je ouders welke kansen je als kind krijgt. Dat is ongelijkheid en een oneerlijke start pur sang. We willen dat het college hierover het gesprek met het onderwijs aangaat en de eigen bijdrage terugbrengt tot een bedrag dat voor eenieder realiseerbaar is.”

Aansluiting jeugdhulp en onderwijs

“Het tweede onderwerp is de aansluiting tussen jeugdhulp,- zorg en onderwijs. Als we willen voorkomen dat inwoners ‘door de bodem zakken’, moet deze aansluiting met voorrang worden gerealiseerd. Hierbij is het van belang dat zowel het onderwijs als de gemeente haar verantwoordelijkheid (kan) nemen. Initiatieven die vanuit de wijk op een integrale wijze onderwijs, welzijn en zorg kunnen combineren, moeten daarbij als voorbeeld dienen.”

Marjolein Senden

Marjolein Senden

Op de dag dat ik 40 werd, keek ik om mij heen en zag een mooi gezin, een fijn huis, een baan die me voldoening gaf en voldoende basis om mijn kinderen een goede start in dit leven te geven. Maar ik zag ook, verder kijkende dan de muren van mijn eigen huis; armoede, schulden,

Meer over Marjolein Senden