Meer vrouwen in de politiek.

Door Marjolein Senden op 8 maart 2019

Update 19 maart: de motie is inmiddels gepresenteerd aan de Raad en de gehele Raad ondersteunt de kern van de motie.
Er wordt geen aparte raadswerkgroep opgericht, maar het onderwerp wordt hoog op de prioriteit gezet van de Raadswerkgroep ‘Contact met de Stad’ (voorheen de raadswerkgroep Nieuwe Werkwijze en Raadscommunicatie).

Waarom het nu echt anders moet! Het kan niet zo zijn dat in 2019 nog maar 1/3 van de raadsleden en wethouders vrouw is in Eindhoven. Het is hoog tijd om ons eens daarover op het hoofd te krabben en onze focus te verleggen van de vrouw, naar de manier waarop ons systeem werkt. Ik heb daarom een motie ingediend. Het ED heeft daarover een mooi artikel geschreven.

Wil jij hierover verder praten en heb jij ideeën over hoe we de politiek aantrekkelijker voor vrouwen kunnen maken? Dan kom ik graag met je in gesprek, stuur me een berichtje via m.senden@eindhoven.nl.  Hierbij nodig ik ook mannen uit te reageren, immers emancipatie, ook in de politiek doen we samen!

We nodigen je ook van harte uit op ons evenement op 9 mei, waar we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren. Met een lezing door JUlia Wouters en de uitreiking van de ViP Roos.  Kijk op deze link. Op 9 mei vieren we tevens dat op die dag in 1919 de tweede kamer het actief vrouwenkiesrecht heeft aangenomen. We willen op 9 mei met name terugblikken op 100 jaar emancipatie maar ook stilstaan bij wat niet goed gaat en waardoor er nu nog steeds werk aan de winkel is. Wat zijn onze gezamenlijke opgaves voor de toekomst?

Lees hier de motie: actuele_motie_AcM1_Tornen_aanThorbecke__PvdA_

Eerder verschenen op 8 maart 2019:
https://www.ed.nl/eindhoven/meer-vrouwen-in-de-politiek-anders-vergaderen~a007c0a4/
(is een premium artikel)

Meer vrouwen in de politiek? Anders vergaderen.

EINDHOVEN – Een speciale werkgroep van Eindhovense gemeenteraadsleden moet plannen gaan maken om meer vrouwen bij de politiek te betrekken. Dat stelt PvdA-raadslid Marjolein Senden voor.

Maar twee van de zes wethouders. En slechts vijftien van de vijfenveertig raadsleden. Het aantal vrouwen in de Eindhovense politiek loopt hopeloos achter bij man/vrouw-verhouding in de maatschappij, Daar moet hoognodig wat aan gebeuren, vindt Marjolein Senden, raadslid voor de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad.

Als het aan Senden en de PvdA ligt gaat er daarom binnenkort een raadswerkgroep met dat probleem aan de slag. Doel van die werkgroep: ,,De politiek aantrekkelijker maken voor vrouwen, zodat er uiteindelijk een veel evenredigere samenstelling van de gemeenteraad komt”, zegt Senden. En de weg daar naar toe: ,,Op zoek naar andere manieren van praten, discussiëren en vergaderen, zodat de drempel voor vrouwen om in de politiek te stappen wordt verlaagd.”

Er is namelijk een groot verschil tussen de manier waarop mannen en vrouwen politiek bedrijven, vindt de Eindhovense sociaal-democrate. ,,Mannen zijn vaak veel meer gericht op het winnen van discussiëren, terwijl vrouwen vaak veel meer voor de inhoud gaan en samen op zoek willen gaan naar praktische oplossing voor de problemen waarmee de politiek te maken heeft”, stelt Senden, sinds voorjaar 2018 raadslid in Eindhoven.

,,De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat dit verschil voor veel vrouwen ervan weerhoudt in de politiek actief te zijn”, vervolgt ze. ,,En dat is erg jammer, want de politiek is idealiter een goeie afspiegeling van de samenleving. Daarom moeten we daar nu echt wat aan gaan doen.”

Andere manieren

Concrete voorstellen heeft ze nog niet, die moeten straks van werkgroep met gemeenteraadsleden van diverse pluimage komen. ,,Daar wil ik niet al te veel op vooruitlopen. Maar denk bijvoorbeeld aan andere manieren van vergaderen, aan andere tijdstippen. ’s Ochtends vroeg bijvoorbeeld, in plaats van ’s avond. Wie weet wat dat oplevert.”

De motie waarmee de PvdA-fractie er voor wil zorgen dat de werkgroep van start gaat, komt binnenkort in de gemeenteraad aan de orde. Heeft ze een en ander – volgens goed politiek gebruik – al voorgekookt met de andere partijen in de coalitie, met het presidium – dat over de agenda en werkwijze van de gemeenteraad gaat – en de  griffie, die raadsleden met raad en daad bijstaat?

,,Nee hoor. Ik vertrouw op de kracht van het voorstel zelf”, zegt Senden, 41 en moeder van drie jonge kinderen en werkzaam als bestuursadviseur in het sociaal domein. ,,Het voorstel wereldkundig maken op 8 maart, op internationale vrouwendag, leek me wel een goed idee. En dat de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het voorstel integraal overneemt, is ook wel leuk om te melden.”

Thorbecke

En hoe zit het met de naam van het voorstel, ‘Tornen aan Thorbecke’, waarmee ze verwijst naar de grondlegger van de Nederlands parlementaire democratie. ,,Dat klinkt goed, en is niet meer een woordgrapje. Zo hoogdravend is nou ook allemaal weer niet”, klinkt het lachend.

Marjolein Senden

Marjolein Senden

Op de dag dat ik 40 werd, keek ik om mij heen en zag een mooi gezin, een fijn huis, een baan die me voldoening gaf en voldoende basis om mijn kinderen een goede start in dit leven te geven. Maar ik zag ook, verder kijkende dan de muren van mijn eigen huis; armoede, schulden,

Meer over Marjolein Senden