NUL-emissie zone binnen de Ring in 2030

Door Jan Hopstaken op 16 september 2020

De PvdA is in grote lijnen zeer tevreden over dit voorstel, waarmee we maatregelen gaan nemen om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. Dat is hard nodig, want de luchtkwaliteit in Eindhoven is heel slecht.

Voor ons als Partij vd Arbeid staat de betaalbaarheid direct naast luchtkwaliteit bovenaan de prioriteitenlijst. Met de termijnen die omschreven staan in het voorstel denken wij dat mensen voldoende tijd hebben om zich te conformeren aan deze normen. Normen die in lijn zijn met landelijke richtlijnen, zodat niet in iedere stad er straks verschillende regels gelden. Wij zijn echter wel benieuwd naar de mogelijkheden die er zijn om inwoners met een kleine beurs EN kleine ondernemers financieel tegemoet te komen. Daarom hebben we de wethouder opgeroepen om daar landelijk aandacht voor te vragen, samen met de VVD hebben we daartoe een motie geschreven.

We kunnen ons vinden in de oproep van de fietsersbond om ook wat te doen aan de uitstoot van brommers en scooters, die ontzettend veel vervuilender zijn dan auto’s. Ik heb goede hoop dat mijn toegezegde motie over de slooppremie voor scooters en brommers tot concrete resultaten leidt. Zou wel willen weten wat de huidige stand van zaken daaromtrent is?

Over de handhaving hebben we nog de vraag of dit middels een scanauto kan gebeuren? De investering in een systeem met camera’s lijkt een ouderwetse en kostbare manier van handhaven. Inmiddels is duidelijk dat dit met BOA’s, scanauto of camera’s gebeurt, wij hebben een sterke voorkeur voor een mobiel systeem ten opzichte van een statisch systeem.

De krant schreef naar aanleiding van de raadsvergadering er een artikel over: https://www.ed.nl/eindhoven/raad-eindhoven-emissieloze-binnenstad-br-voor-iedereen-betaalbaar~a3cb1002/

Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het is ontzettend inspirerend en een hele eer om betrokken te zijn bij alle plannen over de stad. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van de stad meegenomen worden bij deze plannen. De inwoners zijn uiteindelijk de baas van de stad.

Meer over Jan Hopstaken