Door Ward Overeem op 22 september 2015

Amendement PvdA Stedelijk Kompas unaniem aangenomen

Ik ben er trots op dat een amendement dat ik heb ingediend voor een grondige analyse en evaluatie voor openhouden aanmeldpunt centrale intake & screening voor dak- en thuislozen in Eindhoven, unaniem door de raad is aangenomen. Hieronder treft u mijn spreektest aan:

Dank u wel voorzitter,

Precies een week geleden bespraken wij in de Commissie het raadsvoorstel Herijking Stedelijk Kompas. Een in de kern prima raadsvoorstel dat in gezamenlijkheid met het werkveld tot stand is gekomen.

Bijzonder aan de behandeling in de commissie was, dat zowel de insprekers als nagenoeg alle fracties in hun betoog aangaven, zich specifiek op een tweetal punten zorgen te maken. Namelijk het verdwijnen van de intake en screening van de centrale aanmelding voor dak- en thuislozen en de vraag of WIJeindhoven er op dit moment wel klaar voor is om die functie kwalitatief en kwantitatief over te nemen en uit te voeren.

Op deze punten werd de zorg van de PvdA en andere fracties die dit amendement steunen, door de Wethouder gedeeld en heeft zij een toezegging gedaan. In het toezeggingsschrijven van de Wethouder staat dat Neos het in het nieuwe voorstel in 2016 blijft uitvoeren, WIJeindhoven het fasegewijs gaat overnemen, en dat het deel intake en screening van het Centrale Aanmeldpunt op 1 januari 2017 volledig door de Generalistenteams zal worden uitgevoerd.

Op dit moment is het centrale aanmeldpunt goed bereikbaar en vindbaar voor de groep dak- en thuislozen en verloopt de intake en screening goed. Daarbij is deze groep niet direct aan een wijk te koppelen. De PvdA wil voorkomen dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid van deze doelgroep verminderd wordt bij een versnippering van aanmeldpunten door de stad. Wij vinden het daarom belangrijk dat de intake en screening als onderdeel van het centraal aanmeld- en coördinatiepunt in het kader van het Stedelijk Kompas blijft.

Met dit amendement willen de PvdA en alle indieners een grondige evaluatie en analyse voorafgaand aan 1 januari 2017. Waaruit blijkt dat de taken door WIJeindhoven op dat moment toekomstbestendig en kwalitatief succesvol zijn overgenomen. Ik wil dat de raad geïnformeerd wordt voor dat sprake is van bijvoorbeeld opheffing of overname door WIJeindhoven van het gedeelte intake en screening van centrale aanmeldpunt op 1 januari 2017.
Ik ben er trots op dat deze stad de dak- en thuisloze problematiek serieus neemt. Het amendement is dan ook door alle fracties ondertekend.

Dank u wel voorzitter.

Tekst amendement: klik hier

 

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem