WMO en Gezondheidszorg

Een gezond Brainport heeft inwoners die gezond zijn van lichaam en geest. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. En nóg minder als een gezonde levensstijl niet van jongs af aan is aangeleerd. Voor mensen die minder verdienen lijkt het extra moeilijk. Want we zien dat wie minder verdient, vaak ongezonder is en korter leeft. We leggen ons niet neer bij die grote verschillen tussen inkomens- en opleidingsniveaus en willen een langer en kwalitatief beter leven voor álle Eindhovenaren.

Vernieuwend samenwerken met focus op gezond gedrag

De focus ligt op positieve gezondheid en gezond gedrag in plaats van alleen op ziekte en op zorg. Innovatieve samenwerking is daarvoor nodig. Dat doet de gemeente samen met inwoners en met partners, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en ondernemers. Onze aanpak daarin is landelijk erkend en deze GROZ pilot (het spiegelbeeld van ZORG vanwege de vernieuwende aanpak) voeren we onder de naam Vitaal in Brainport verder uit in de stad.

Ondersteuning in de buurt voor zorg en tegen eenzaamheid

Zorg moet dichtbij beschikbaar zijn, in de vertrouwde omgeving van mensen. We zetten in op laagdrempelige ondersteuningspunten in de buurt. Daar vinden inwoners verdere hulp, ook bij het scherp formuleren van wat ze nodig hebben. Senioren kunnen er terecht met vragen over zorg, financiën, huisvesting, aanschaf van hulpmiddelen: alles wat hen helpt om vitaal te blijven. Hier kan ook de dagbesteding laagdrempelig worden bezocht, zodat iedereen kan worden betrokken bij de buurt. Om eenzaamheid en samenhangende gezondheidsklachten tegen te gaan, faciliteren we buurtontmoetingen. We ondersteunen initiatieven van de Eindhovense Coalitie Eenzaamheid en Join Us dat zich richt op jongeren en studenten. Ook Buurt in Bloei werkt goed en kan door de hele stad worden uitgerold.

Jong geleerd, oud gedaan: gezonde keuzes logisch maken

Gezonde keuzes moeten makkelijker, aantrekkelijker en betaalbaar zijn. Aanbod van goede voeding in kantines, in de supermarkten en in de wijk helpt. Net als voldoende mogelijkheden voor beweging in de buurt. Het programma Gezonde Scholen zet hierop in en dat ondersteunen we. We sluiten daarnaast lokale Preventieakkoorden op onderwerpen als overgewicht, roken, alcohol en drugs. Ongezonde levensstijlen faciliteren we zo min mogelijk en we stellen ook paal en perk aan grote concentratie van junkfood-restaurants. Daarbij zoeken we de grenzen van wettelijke mogelijkheden op. En we zetten in op meer openbare sport- of fitnessplekken (beweegtuinen) die voor alle generaties aantrekkelijk zijn.

Huishoudelijke hulp op maat en met solidariteit

Iedere Eindhovenaar die dat nodig heeft, krijgt toegang tot goede en professionele huishoudelijke hulp op maat. Eindhovenaren die kunnen, betalen een eigen bijdrage. We onderzoeken een lokale inkomensafhankelijke bijdrage, terwijl we bij het Rijk blijven aandringen op afschaffing van het abonnementstarief. Tarieven zijn eerlijk en kostendekkend, zodat de mensen in deze sector een eerlijk loon verdienen.

Vertrouwen tussen zorggebruikers, hulpverleners en gemeente

Vaste gezichten met een groot netwerk in de wijk zijn goud waard. We werken daarom zoveel mogelijk met langdurige contracten. We hebben vertrouwen in goede professionals en in de vele mantelzorgers die samen met mensen belangrijke keuzes maken. Bij het verstrekken van opdrachten waarborgen we goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Ook blijven we ons onverminderd inzetten om de jaarlijkse herindicering van chronisch zieken af te schaffen. Bureaucratie verminderen we zoveel mogelijk en lerend vermogen en innovatie stimuleren we. Ook onderzoeken we op basis van de afgeronde evaluatie of het servicebureau kan worden afgeschaft

Wil van Haalen

Wil van Haalen

Groei mee als gezonde, vitale Eindhovenaar Eindhoven is onze stad, waar ik geboren en getogen ben en al jarenlang werk als wijkverpleegkundige. Bij de mensen thuis zie ik het verschil in gezondheid, welzijn en welvaart. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. In deze bijzondere tijd, heeft de waarde van een goede gezondheid zich

Meer over Wil van Haalen