19 november 2003

Gesubsidieerde arbeid moet blijven!

 

Juist vanwege de forse bezuinigingen heeft de PvdA Tweede Kamerfractie tegen de WWB gestemd. Gemeenten worden gedwongen om keuzes te maken die er vaak niet toe leiden dat er meer mensen vanuit de bijstand aan het werk worden geholpen. De gemeenteraad moet zelf bepalen hoeveel gesubsidieerde banen er zijn en hoeveel geld zij hieraan willen besteden. Door de bezuinigingen dreigen veel maatschappelijk nuttige banen als klassenassistenten, conci