Veiligheid en criminaliteit

In je eigen stad en zeker rond je eigen woning, je thuis, moet je je veilig voelen. Veilig in het verkeer, tegen diefstal en inbraak, tegen huiselijk en ander geweld, en veilig tegen criminaliteit. Voor veel Eindhovenaren is dit goed op orde. Woninginbraken en fietsendiefstallen zijn al drastisch gedaald. Er liggen ook nog grote uitdagingen. Ook de andere criminaliteitscijfers moeten omlaag. We pakken ondermijnende criminaliteit stevig aan. Misdaad mag niet lonen en dat is het goede voorbeeld dat we aan inwoners en hun kinderen geven. Geen geduld maar een harde aanpak van mensen die onze stad vernielen, voor crimineel gewin misbruiken, of die onze hulpverleners of andere Eindhovenaren lastigvallen.

We koesteren de buurtpreventieteams

Onze wijken bundelen krachten om de veiligheid te verbeteren. 53 buurtpreventieteams en maar liefst 1300 vrijwilligers door de hele stad vormen de oren en ogen in onze wijken. We koesteren hen. Dankzij hun inzet daalde het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen in onze wijken drastisch. We voorzien ze dus van goede materialen zoals zaklampen, veiligheidsvesten, etc. Het liefst organiseren we zulke teams in al onze wijken. Samen met vrijwilligers geven we voorlichting over wat zij kunnen doen om hun huis en omgeving nog veiliger te maken.

Wijkverkeersbudgetten voor veiligere verkeerssituaties

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid maken we ook gebruik van de inzichten en ideeën uit de buurt. Hufterig rijgedrag, gevaarlijke oversteekplaatsen of het gebrek aan zebrapaden. Buurtbewoners wijzen precies aan waar het beter kan. Ze zien de hinderlijke en gevaarlijke verkeerssituaties iedere dag. Buurten krijgen daarom meer directe betrokkenheid. We zorgen voor wijkverkeersbudgetten, zodat de buurt kan helpen om de veiligheid te vergroten. Dat kan ook via ontwikkeling van deelmobiliteit voor de buurt. Onze verkeersambtenaren gaan zelf de wijken in om ideeën op te halen en de knelpunten daadwerkelijk aan te pakken.

Wijkagenten terug in de wijk

Wijkagenten zijn onmisbaar. Te vaak worden ze de wijk uit gehaald voor andere taken. We brengen ze terug in hun wijk. Zodat ze beter kunnen investeren in relaties met bewoners en professionals. Daarnaast krijgen tien aandachtswijken vaste boa’s. Als herkenbare gesprekspartners helpen ze de wijk om te bepalen welke inzet nodig is. We maken hier structureel extra geld voor vrij. Voorkomen is beter dan genezen, dus we faciliteren alle wijkprofessionals (van GGD-er en jongerenwerker tot agent) om mensen vooruit te helpen en waar nodig in het gareel te houden. De echte raddraaiers pakken we stevig aan.

Veilig achter de voordeur

Geweld hoort niet thuis in huizen in Eindhoven. Helaas is het er wel, en heeft de coronacrisis een extra negatieve impact. Wij vinden dat de gemeente er moet zijn om kwetsbare partners of een onschuldig kind te beschermen tegen elke vorm van geweld. We zetten alles op alles om samen met alle betrokken partners iedereen een veilig thuis te geven. We vangen signalen op basisscholen, via professionals, en buurtbewoners actief op en gaan erop af.

Harde inzet op ondermijnende criminaliteit in heel Brabant

Een steeds zichtbaarder wordende vorm van criminaliteit is die van de onderwereld. Maffiose praktijken en grof geweld worden niet geschuwd. Daarom beginnen we samen met andere Brabantse steden een offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Met het Openbaar Ministerie, de politie en de belastingdienst pakken we de grote criminelen aan. We stellen concrete doelen. Als we grote handhavingsacties uitvoeren, meten we de effecten op de veiligheid van onze stad en inwoners. Eerst richten we ons op de tien wijken waar de veiligheid het meest onder druk staat.

Perspectief bieden en handhaven van belang in de wijk

We houden kwetsbare mensen buiten de tentakels van de criminele wereld. Deze Eindhovenaren worden te vaak voor het karretje gespannen van grote criminelen. Dan worden ze medeplichtig, terwijl ze ook slachtoffer zijn van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Het melden van misdaad in de wijken met de grootste problemen is niet gebruikelijk. Mensen vertrouwen de overheid misschien niet, maar zijn ook vaak ook bang dat het ze in de problemen brengt. We gaan deze mensen perspectief bieden. Dat begint bij stevig handhaven op criminaliteit.

Patrick van Tuijn

Patrick van Tuijn

Groei mee in een bewegende stad Ik ben nu al zo’n 4 jaar actief als commissielid voor de PvdA Eindhoven. In die tijd heb ik mij mogen verdiepen in een breed scala aan onderwerpen. Ik heb gezien waar de kansen maar ook waar de pijn zit in deze stad. Als geboren en getogen Eindhovenaar zit deze stad sterk

Meer over Patrick van Tuijn