Sport

Sport biedt plezier aan jong en oud en past heel goed in een gezonde levensstijl. Het brengt ook verbinding tot stand en is voor veel Eindhovenaren een primaire levensbehoefte. Daarom maken we sport laagdrempeliger en aantrekkelijker voor meer mensen.

Bewegen in de buurt voor jong en oud (en alles daartussenin) beschikbaar

We zetten in op openbare sport- en fitnessplekken (zogenaamde beweegtuinen) voor jong en oud die ontmoeting stimuleren en mensen in beweging zetten. Deze plekken in de wijken maken een actief leven laagdrempeliger. Om hier nog een impuls aan te geven, maken we gemeentelijke sportparken openbaar toegankelijk. Er zijn prachtige Urban Sport faciliteiten bijgekomen de afgelopen jaren, vooral op Strijp S en even verderop op het oude LEW-terrein. Wij gaan voor meer (ook verplaatsbare) van zulke faciliteiten in verschillende wijken.

We houden verenigingssport betaalbaar

Lidmaatschap van een sportvereniging is voor veel mensen niet betaalbaar, maar wel belangrijk. Dit geldt voor kinderen, jongeren, senioren en andere volwassenen. We houden de sporttarieven op betaalbaar niveau dus geen tariefsverhogingen boven de inflatie. Mensen met een kleine beurs krijgen een tegoed op hun sportkaart die ze ook aan een lidmaatschap kunnen besteden.

Veilig sportklimaat met hulp van Eindhoven Sport, PSV Foundation en scholen

De afgelopen vier jaren hebben we ingezet op inclusiviteit van verenigingen en een veilig sportklimaat. We blijven deze initiatieven onder de aandacht brengen en met onze partners ondersteunen. Eindhoven Sport begeleidt en informeert verenigingen actief moedigt ze aan tot meer diversiteit binnen besturen. De PSV Foundation vervult een voortrekkersrol in communicatiekracht binnen onze partners. Wij zetten in op versterking van de rol van de PSV Foundation. Ook middelbare scholen zijn een belangrijke partner. We zorgen ervoor dat de gemeente de regie neemt en een nauwere samenwerking tussen school en vereniging realiseert.

Samenwerken met Eindhoven Sport in werving van vrijwilligers

De maatschappelijk rol van verenigingen is groot. Ze bouwen sterk op vrijwilligers die steeds moeilijker te vinden zijn. Eindhoven Sport kan hierin helpen door veel nauwer (haast embedded) samen te gaan werken met verenigingen.

Patrick van Tuijn

Patrick van Tuijn

Groei mee in een bewegende stad Ik ben nu al zo’n 4 jaar actief als commissielid voor de PvdA Eindhoven. In die tijd heb ik mij mogen verdiepen in een breed scala aan onderwerpen. Ik heb gezien waar de kansen maar ook waar de pijn zit in deze stad. Als geboren en getogen Eindhovenaar zit deze stad sterk

Meer over Patrick van Tuijn