Sport

Sport verbroedert, nog steeds. Het is leuk, ontspant, draagt bij aan saamhorigheid, aan leefbaarheid, aan sociale contacten en aan de gezondheid. Wie wil sporten, moet kunnen sporten. Omdat vroeg geleerd oud gedaan is, willen we de vakleerkracht bewegen terug op de basisschool.

Te beginnen op scholen in buurten waar relatief weinig aan sport wordt gedaan.

Verder horen er in elke wijk voldoende beweeg- en speelplekken te zijn. De taken van de gemeente zijn simpel: voldoende veilige, betaalbare en goede sportvoorzieningen mogelijk maken. Vanzelfsprekend ook voor mensen met een beperking. Met hen willen we overleg over waar het meest behoefte aan is.

Met voorzieningen zijn we er uiteraard niet. Er zijn sterke verenigingen nodig om de sport te organiseren. Bijvoorbeeld om jongeren die beginnen te ontsporen, aan de club te binden. Want die sociale binding kan een stevig vangnet zijn. Dat vraagt veel van vrijwilligers. Maar ook van onze topsporters. Zij kunnen een ambassadeur zijn voor hun wijk. En de samenwerking met PSV laat zien hoe een sportclub jongeren kan stimuleren om zichzelf te ontwikkelen, mee te doen in de wijk. Deze samenwerking wordt nationaal en internationaal nagevolgd. Daarom zeggen wij: alle ballen op PSV United!