Inwoners en de overheid

De gemeente geeft richting en vorm aan onze gemeenschappelijke zaak. Ze maakt initiatieven van inwoners mogelijk. Daarom hebben we een krachtige gemeentelijke organisatie nodig. Die durft, constant beter wil worden en problemen aanpakt vanuit verantwoordelijkheid. Maar we willen ook een menselijke overheid: Eindhovenaren moeten zich niet machteloos voelen tegenover dit machtige apparaat. Echt en menselijk contact vormt de basis.

Een menselijke organisatie voor Eindhovenaren

We geven de overheid een empathisch gezicht. Communicatie vanuit de gemeente gebeurt in klare en begrijpelijke taal. Onder iedere brief van de gemeente staat een naam van een mens en een telefoonnummer. Er zijn in Eindhoven geen verkeerde loketten, geen kastjes, geen muren. Onze ambtenaren luisteren zonder vooroordelen. Ze zoeken samen met inwoners naar een oplossing. Ze verschuilen zich zeker niet achter een wetboek of juridische procedure: rechtvaardigheid gaat in schrijnende gevallen boven rechtmatigheid.

 

Dit geldt op het Stadhuis en ook in de wijk. Samen met woningcorporaties, politie en jongerenwerkers verkleinen we de afstand tussen inwoners en overheid. Dit kan ook via inwonersparticipatie zodat Eindhovenaren meer invloed krijgen op beleid dat hen direct aangaat.

Nieuwe oplossingen voor mensen in de knel

Als Eindhovenaren in de knel komen of in conflict met de gemeente, blijft de gemeente naast hen staan. Oplosteams staan inwoners bij, wijzen de weg en nemen onzekerheid weg. Ze richten zich op alle onderliggende belangen en zoeken naar een oplossing – die dus niet per se juridisch hoeft te zijn. De Rechtspraak doet dit ook in Eindhoven in de pilot Wijkrechter en draagt zo bij aan het klein en behapbaar houden van rechtsproblemen. Rechtspraak is in deze pilot menselijk en toegankelijk. Inwoners die ervoor verschijnen voelen zich beter gehoord en gekend, zeker omdat alle hulp om hen heen meepraat. Het helpt verdere problemen voorkomen. We ondersteunen de doorontwikkeling en uitbreiding van de Wijkrechter.

Een einde aan langdurige schulden en huisuitzettingen

Er komt een kwijtscheldingsprocedure voor mensen die lang in de schulden zitten. Daarbij zetten we het bedrijfsleven aan verantwoordelijkheid te nemen: we willen in gesprek met de veroorzakers (bv postorderbedrijven) om te zorgen dat zij schulden niet uit de hand laten lopen. We beschermen mensen die moeilijk met geld kunnen omgaan. Zij krijgen de mogelijkheid om hun vaste lasten in te laten houden op de uitkering. Ook maken we een einde aan huisuitzettingen voor mensen in armoede. In geval van overlast bieden we thuisverplaatsingen. We spreken verantwoordelijke instanties structureel aan op hun rol en ondersteunen de woningcorporaties in deze moeilijke taak.

De weg vrij maken voor vrijwilligers

Inwoners die anderen vrijwillig helpen en ondersteunen zijn van onschatbare waarde. Denk hierbij aan mantelzorgers die onmisbaar zijn gezien de huidige druk op de zorg, de vrijwilligers in de wijken die de leefbaarheid stevig helpen, of de vele vrijwilligers bij verenigingen en clubs. We maken het zo eenvoudig mogelijk voor hen om hun werk te doen. De administratieve lasten maken we zo klein mogelijk, onder andere door te werken op basis van vertrouwen. We zijn een goede huisbaas voor buurthuizen en andere vrijwilligersorganisaties die van de gemeente huren en bieden hun ondersteuning op maat. We ondersteunen ze met kennis, opleiding en middelen als blijk van waardering die ze zeker verdienen.

Transparante overheid met menselijke in plaats van kunstmatige intelligentie

Een goede overheid is transparant en openbaar. Ernstige schade aan het algemeen of een individueel belang vormen de enige reden om dat bij uitzondering niet te zijn. De gemeentelijke organisatie blijft kritisch op geautomatiseerde dataverwerking, kijkt altijd achter de informatie en stelt de belangen van inwoners voorop. We gebruiken alleen technologie als het transparant kan en niet leidt tot discriminatie en vooroordelen. Een ethische commissie geeft daarom eerst een oordeel over nieuwe technieken of data voordat deze worden ingezet. Proportionaliteit en evenredigheid wegen zwaar bij de afweging.

Wil van Haalen

Wil van Haalen

Groei mee als gezonde, vitale Eindhovenaar Eindhoven is onze stad, waar ik geboren en getogen ben en al jarenlang werk als wijkverpleegkundige. Bij de mensen thuis zie ik het verschil in gezondheid, welzijn en welvaart. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. In deze bijzondere tijd, heeft de waarde van een goede gezondheid zich

Meer over Wil van Haalen