Cultuur

Via cultuur voelen mensen zich verbonden. Het prikkelt, ontroert, biedt andere perspectieven en zet aan tot reflectie en ontwikkeling. Iedereen in de stad moet daarom de mogelijkheid hebben om van kunst en cultuur te genieten en zich via actieve deelname kunnen ontplooien. Goede, bereikbare cultuurvoorzieningen zijn daarbij belangrijk, net als een breed, gevarieerd en betaalbaar programma.

Een culturele paplepel voor alle kinderen

We bieden kinderen en jongeren de kansen van cultuur via de basisschool en via het CKE, de bibliotheek en het nieuwe museum VONK (waar we de historie van de stad kunnen beleven). We houden kunst en cultuur betaalbaar en bereikbaar, zodat iedere Eindhovenaar zelf muziek kan maken, een boek kan lezen of kan bouwen aan een prehistorisch huis.

We creëren een culturele ontwikkellijn, zodat mensen laagdrempelig (bijvoorbeeld via een strippenkaart) kennis kunnen maken met culturele activiteiten en daarna een betaalbare optie hebben om zich er verder in te verdiepen. Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een kleine beurs betalen we de contributie en lesgelden vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten profiteren van het Jeugdfonds onderzoeken we verdere samenwerking met scholen en maken we cultuur onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda. Daarnaast willen we dat iedereen uit een gezin met een inkomen tot 120% van de bijstand jaarlijks kosteloos tenminste één keer een voorstelling, museum of evenement in Eindhoven kan bezoeken.

Een bakkie en een boek om de hoek

In 2021 is op initiatief van de PvdA extra geld beschikbaar gekomen om naast de centrale bibliotheek twee nieuwe stadsdeelbibliotheken te openen. In de komende jaren openen we er nog vier. In deze bibliotheken in de buurt komen coalities van partners samen die met de inwoners maatschappelijke vraagstukken aanpakken. We bevorderen er het lezen en digitale vaardigheden, creëren ontmoetingsplekken voor buurtbewoners en geven ruimte om gezamenlijk initiatieven te ontplooien, op maatschappelijk en cultureel gebied.

Verbinding door cultuurbeleving

Samen cultuur beleven draagt bij aan saamhorigheid en daarom stimuleren we kleinschalige initiatieven die dit bevorderen. We vragen aan onze cultuurinstellingen om een actieve rol te spelen in de wijken en buurten. De samenwerking tussen het Parktheater en Pand P is hiervan een mooi voorbeeld en kan op onze steun rekenen.

Samenwerking in de muziekprogrammering

Samenwerking van de Eindhovense muziekinstellingen is van belang om te komen tot een gevarieerd, breed en duurzaam gezond muziekprogramma met een regionaal draagvlak. We zetten in op een goede inhoud en programmering. Dat vinden we belangrijker dan het gebouw waarin cultuur huist.

Fatsoenlijke werkomstandigheden voor cultuurmakers

Eindhoven biedt cultuurmakers en designers een betaalbare werkplek en een eerlijke beloning. Daarom ondersteunen we de Fair Practice Code die pleit voor eerlijke beloning in de sector. Samen met de Stichting Cultuur Eindhoven onderzoeken we hoe we deze gedragscode daadwerkelijk kunnen gaan toepassen in gesubsidieerde cultuurinstellingen en evenementen.

Grote en kleine evenementen voor iedereen

Naast de grote evenementen met internationale uitstraling zoals de Dutch Design week en GLOW, faciliteren we ook stadsevenementen zoals Ameezing en de Lichtjesroute. Ook wijkfeesten en straatbarbecues zijn belangrijk om saamhorigheid in buurten te verstevigen. Daarom maken we vergunningen voor dit soort kleinschalige initiatieven gratis.

Patrick van Tuijn

Patrick van Tuijn

Groei mee in een bewegende stad Ik ben nu al zo’n 4 jaar actief als commissielid voor de PvdA Eindhoven. In die tijd heb ik mij mogen verdiepen in een breed scala aan onderwerpen. Ik heb gezien waar de kansen maar ook waar de pijn zit in deze stad. Als geboren en getogen Eindhovenaar zit deze stad sterk

Meer over Patrick van Tuijn