Cultuur

Cultuur doet veel voor een stad. Het biedt ontspanning, draagt bij aan verbinding tussen verschillende groepen, daagt uit om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten van mensen.

Cultuur draait dus niet om de instellingen en instituten, maar om mensen en verbinding met buurten. Gelukkig heeft Eindhoven een goed cultureel aanbod. Dat willen we in stand houden om een aantrekkelijke stad te blijven, waar mensen van binnen en buiten samenkomen. Ons streven is dat zoveel mogelijk vormen van cultuur voor zoveel mogelijk bewoners toegankelijk en betaalbaar zijn.

Om het betaalbaar te houden blijven we in Den Haag erop aandringen om van het Van Abbe een rijksmuseum te maken. Daarnaast blijven we met de regiogemeenten en de provincie in overleg over het aanbod en de financiering ervan met de bijdrage per inwoner.

Erfgoed en cultuurhistorie zijn de wortels van het DNA en de identiteit van Eindhoven. Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten, als bijdrage aan de toekomstige ontwikkelingen van de stad, vragen we aan de betrokken instellingen om de samenwerking verder te intensiveren en indien mogelijk door te groeien naar één samenwerkende archeologie en erfgoed-instelling.