6 juni 2014

Woningsplitsing

Het tegengaan van woonoverlast is een speerpunt van de PvdA. We hebben er duidelijke standpunten over opgeschreven in ons verkiezingsprogramma. In de vorige periode is het meldpunt woonoverlast ingericht. Dit is een eerste goede zet, maar wij gaan er op toezien dat het melden van klachten ook daadwerkelijk leidt tot actie.

Een voorbeeld:
Er bereikt ons een melding van een bewoner dat in zijn net verkochte buurhuis een bouwploeg bezig is met het plaatsen van wandjes. Al snel blijkt dat er 7 kamers te huur worden aangeboden op een website. Er is geen vergunning aangevraagd. De buurman doet melding bij de gemeente. Deze is keurig in het beantwoorden van de mails. Maar er kan nog geen actie worden ondernomen omdat het verhuren tot 3 kamers niet vergunningplichtig is. De buurman maakt zich, naast de overlast, zorgen over de veiligheid. Het betreft namelijk een oud huis, met oude electrische bedrading. Hij ziet her en der verlengsnoeren liggen. Kamer 3 wordt verhuurd. Nog geen aanvraag vergunning. De gemeente heeft de eigenaar wel geattendeerd op deze verplichting, maar de eigenaar beweert dat de architect op vakantie is. Pas nadat alle kamers verhuurd zijn, wordt er een vergunning aangevraagd. De buurman reclameert bij de gemeente. Er worden op een illegale manier kamers verhuurd. Hij wil dat de gemeente handhavend optreedt. Maar de gemeente doet dat niet. Met als reden dat er een vergunningsaanvraag in behandeling is. En dat er, zolang er zicht is op legalisering, niet wordt gehandhaafd.

Omgekeerde wereld
De buurman voelt zich in de steek gelaten. En terecht. Dit is de omgekeerde wereld. Mensen die bewust de regels omzeilen om via de achterdeur toch ‘hun zin te krijgen’, worden beloond. Dat is geen goed signaal naar burgers die zich wel aan de regels houden.
In een ander voorbeeld wordt een huis verbouwd zonder vergunning. Ondanks de bouwstop die is opgelegd, gaan de bouwactiviteiten gewoon door. Buren worden er wanhopig van.

Wij hebben deze voorbeelden aangekaart bij de wethouder en volgen de ontwikkelingen op de voet.
Wordt vervolgd.

Mieke Verhees
Hafid Bouteibi