20 april 2005

Vragen over besluitvorming Reggae Sundance

Een actie waarvoor het college de handen niet bepaald op elkaar krijgt, en waar enige toelichting op zijn plaats is, meent de PvdA fractie. De fractie van de PvdA snapt dat besluitvorming in deze lastig is gezien het feit dat de provincie het festival, met het oog op waterwinning, niet meer op de Genneper parken wil laten plaatsvinden.

Aan de andere kant is voor het organiseren van een dergelijk festival tijdige zekerheid over de lokatie van eminent belang. Een fatsoenlijke overheid heeft oog voor deze belangen. Het uitstellen van besluitvorming z