Door Erik van der Werff op 4 april 2017

Verslag ALV 29 maart

Afgelopen woensdag, 29 maart, vond de tweede algemene ledenvergadering van 2017 plaats. Een terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen stond centraal.

  • Mededelingen

Mieke Verhees meldt dat zij een nieuwe baan heeft bij de Provincie Noord-Brabant. Consequentie hiervan is dat zij stopt als fractievoorzitter en Gemeenteraadslid. Frank Depla neemt het fractievoorzitterschap op zich, Arnold Raaijmakers wordt vicefractievoorzitter.

Mary Fiers meldt dat, inzake het burgerinitiatief over de Rein Welschenlaan, de lokatie van de Rein Welschenlaan bekend is. De familie van Rein is erg blij met de gekozen lokatie.

  • Terugblik verkiezingsuitslag

De ALV heeft, samen met TK-lid Attje Kuiken, gereflecteerd op de dramatische verkiezingsuitslag. Dat is lastig samen te vatten. Dat gaan we dus oom niet doen. Enkele steekwoorden: verlies PvdA is jarenlange trend, niet alleen te verklaren door deelname Kabinet Rutte 2. In laatste kabinet was PvdA te flets; te technocratisch; onvoldoende waardegedreven politiek. Klagende PvdA-prominenten met grote ego’s in allerlei talkshows helpen ook niet. De lijsttrekkersverkiezing was geen succes (2 gelijksoortige kandidaten: verbonden aan kabinet) en de lijsttrekker was te laat bekend (Lodewijk kon maar korte aanloop maken). Onze kiezers vergrijzen. Jongeren stemmen niet op PvdA. Sociaal Democratische idealen zijn ook van deze tijd, maar hoe vertalen?

  • Vooruitblik: hoe verder richting GR?

De aanwezige leden zijn strijdbaar en van mening dat de PvdA Eindhoven veel heeft om trots op te zijn. Dus niet bij de pakken neer gaan zitten.
De ALV heeft vooruitgekeken naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en het campagneteam allerlei ideeën meegegeven.

  • Vaststellen profielschetsen GR2018

Namens de kandidaatstellingscommise vertelt Gaby van den Biggelaar (voorzitter) over het proces achter het opstellen van de profielschetsen. Ze stipt aan dat van kandidaten wordt verwacht dat zij actief willen actievoeren en dat het iemand is van binnen de partij, die al langere tijd meeloopt. De commissie verwacht van de lijsttrekker dat hij/zij een boegbeeld is van de partij. De leden stemmen in met het profiel van fractieleden, lijsttrekker, fractievoorzitter en fractie.

  • VOG-verklaring kandidaten GR2018

Namens het bestuur brengt voorzitter Mary Fiers het voorstel in om kandidaten voor de lijst van de GR2018 een VOG te laten overleggen. De ALV gaat akkoord met de toezegging dat, indien iemand geen VOG kan overleggen dit niet per definitie betekent dat iemand niet op de lijst kan (2e kans), maar dat dit een expliciet besluit van de ALV vraagt. Tevens wordt besloten dat de afdeling de kosten voor de VOG draagt.

  • Voordracht Eindhovens lid in regionaal bestuur.

Necla Kocak wordt voorgedragen namens de afdeling Eindhoven. Algemene ledenvergadering gaat akkoord met voordracht.

  • Geen rondvraag; vergadering gesloten
Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff