6 december 2017

PvdA-wethouder worden in Eindhoven?

PvdA-wethouder worden in Eindhoven?

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 lijken nog ver weg. Toch wordt er door velen al hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor onze campagne.

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode na de verkiezingen. Afhankelijk van de uitslag en de daarop volgende onderhandelingen doet de PvdA wel of niet mee aan een nieuwe coalitie.

Voor het geval we mee doen aan de coalitie willen we daar natuurlijk klaar voor zijn. Dit betekent ook dat we een lijstje potentiele wethouderskandidaten hebben voor verschillende portefeuilles.

In dat kader doen we deze oproep.

De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Eindhoven heeft Marieke Moorman en Erik van Merrienboer aangewezen als ‘wethouderscommissie’ van de PvdA Eindhoven. Zij hebben de schone taak gekregen om de komende maanden te spreken met potentiele kandidaat-wethouders, die voor de PvdA wethouder in Eindhoven willen worden. Deze wethouderscommissie zal na de gemeenteraadsverkiezingen, indien aan de orde, een gemotiveerd wethoudersvoorstel presenteren aan de nieuwe fractie op basis van het onderhandelingsresultaat. Per 21 december 2017 wordt naar verwachting Staf Depla toegevoegd aan deze commissie.

Uiteraard is de nieuwe PvdA-fractie, te zijner tijd, aan zet om de uiteindelijke voordracht aan de gemeenteraad te doen. De wethouderscommissie doet dus het voorbereidend werk. Dit geeft kandidaten de mogelijkheid om in vertrouwen hun belangstelling kenbaar te maken.

Voor geïnteresseerden hebben we een profiel gemaakt. Klik hier (Profiel PvdA Wethouder) voor meer info en het uitgebreide profiel.

Interesse?

Neem dan contact op met Erik van Merrienboer via hjavanmerrienboer@kpnmail.nl

We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken om voor eind januari 2018 de interesse kenbaar te maken. Dat geeft de commissie voldoende tijd om haar werkzaamheden gedegen uit te voeren.