Meer nodig tegen armoede

Door Marjolein Senden op 15 december 2019

Onze fractievoorzitter in de Gemeenteraad in Eindhoven, Hafid Bouteibi, en de woordvoerder onderwijs, Marjolein Senden, schreven deze week een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. De insteek van het stuk? Dat Eindhoven meer moet doen om mensen met schulden te helpen en aan een baan te helpen.

Het volgende stuk verscheen op vrijdag 13 december 2019 in het Eindhovens Dagblad. Dit artikel behoort dan ook toe aan de copyright van deze krant. De versie zoals deze verscheen in de krant is hier te vinden.

Deze week kopte het ED in dat ‘arme kinderen slechter presteren op school’. Veel leraren stoppen met het ‘pijnlijke’ kringgesprek. De reden is dat leerlingen uit gezinnen die weinig te besteden hebben weinig tot niets ondernemen tijdens weekenden en vakanties.

In onze stad lopen kinderen vaak weken lang in dezelfde kleding en komen ze met lege broodtrommels op school. De helft van de leraren geeft aan dat zij zien dat de financiële situatie van ouders direct de leerprestaties van kinderen in hun klas beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek van DUO onder 700 leraren. Feitelijk benoemen zij wat al decennialang uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.

Ook in economisch ‘booming’ Eindhoven leven veel gezinnen onder de armoedegrens. Deze tegenstelling maakt ons verdrietig en soms zelfs wanhopig. Basisscholen halen alles uit de kast om verschillen die voortkomen uit sociale ongelijkheid zoveel mogelijk terug te dringen. Of op zijn minst minder voelbaar te maken voor kinderen die door de omgeving ervaren dat zij ‘anders’ zijn.

De politiek in Eindhoven heeft een ruimhartig armoedebeleid opgezet, zodat ook deze groep kan profiteren van de welvaart. Voor ons, als PvdA, is dit een van de belangrijkste redenen om deel te nemen aan de coalitie. We hebben sinds het begin van deze politieke periode ons armoedebeleid staande gehouden en geen bezuiniging geduld. En toch is het niet genoeg!

Er profiteren nog steeds te weinig inwoners van de welvaart in onze stad. Een welvaart waarvan we het streven hebben om die zo optimaal mogelijk onder onze inwoners te verdelen. Dat lukt nu slechts in beperkte mate. Grote groepen mensen zitten langdurig in de schulden en hun aantal wordt hoger. Vaak is deze groei te wijten aan een systeem dat we zelf hebben opgetuigd. Het moet bijdragen aan een oplossing in plaats van het groter maken van het probleem.

Wij denken dat er maar één manier is om mensen echt weer verder te helpen en dat is door een sociaal contract te sluiten waarin schulden worden kwijtgescholden en onderwijsontwikkeling wordt gestimuleerd om de kans op een baan te vergroten. Met de juiste dosis lef en gezond verstand zal het in veel gevallen een uitkomst kunnen bieden.

Met dit contract stimuleren we grote bedrijven en het MKB om meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo zorgen we er samen voor dat mensen uit de schulden blijven en aan het werk gaan. Hiermee kunnen we een belangrijke stap nemen om tot een duurzame oplossing van het armoedeprobleem in Eindhoven te komen. Tegelijkertijd bieden we een antwoord op het personeelstekort in onze stad. Met andere woorden: Laat mensen met een schone lei starten en biedt ze een duurzaam perspectief op werk in een systeem dat mensen helpt.

Marjolein Senden

Marjolein Senden

Op de dag dat ik 40 werd, keek ik om mij heen en zag een mooi gezin, een fijn huis, een baan die me voldoening gaf en voldoende basis om mijn kinderen een goede start in dit leven te geven. Maar ik zag ook, verder kijkende dan de muren van mijn eigen huis; armoede, schulden,

Meer over Marjolein Senden