Door Erik van der Werff op 6 september 2017

Kandidaatstelling voor raadsleden open!

Vanaf heden staat de kandidaatstelling voor zowel de lijsttrekker als raadsleden voor de PvdA Eindhoven open.

De deadline voor de kandidaatstelling is voor de functies respectievelijk 1 september (lijsttrekker) en 18 september 2017 (raadslid).
Meer informatie is te vinden via:

Meer informatie is te vinden via:

Profiel Raadslid en Fractieprofiel (linkje)
Profiel lijsttrekker (linkje)

Stuur je motivatiebrief en CV voor de sluitingstermijn naar de kandidaatstellingscommissie via sollicitatie2018@PvdA-Eindhoven.nl

Via de kandidaatstellingscommissie word je geïnformeerd over de verdere procedure.

Noot: De algemene ledenvergadering van de PvdA Eindhoven heeft d.d. 18 mei vastgesteld dat kandidaten voor het lijsttrekkerschap en/of raadslidmaatschap een VOG dienen te overleggen. Indien deze ontbreekt zal een verklaring worden gevraagd naar de reden van het ontbreken van een VOG door de Algemene Ledenvergadering (de ALV stelt in december de kandidatenlijst vast). De VOG wordt in overleg met de kandidaatstelllingscommisie na het eerste gesprek aangevraagd. Deze hoef je dus niet mee te sturen met de sollicitatiebrief.

Voor eventuele op- en/of aanmerkingen en vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling en de procedures hieromtrent kan contact opgenomen worden met sollicitatie2018@PvdA-Eindhoven.nl

 

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff