Het nieuwe team van de Eindhovense PvdA

30 mei 2018

Yasin Torunoglu is geïnstalleerd als wethouder in het nieuwe college.

Installatie van het nieuwe college in de raadzaal

 

Onder grote publieke belangstelling, zijn de zes nieuwe Eindhovense wethouders afgelopen dinsdag tijdens de Raadsvergadering beëdigd door Burgemeester Jorritsma.

Wij zijn trots op onze lijsttrekker Yasin Torunoglu die daarmee wethouder is geworden. Zijn portefeuille wordt: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en wijken, Burgerparticipatie, Grond & vastgoed, Werk en inkomen, Participatiewet en Diversiteit. Een stevige portefeuille met onderwerpen die ons als PvdA na aan het hart liggen, wij hebben het volle vertrouwen in Yasin. “Daarnaast is Yasin de man in de stad gebleven. Zichtbaar in wijken en buurten en altijd onvermoeibaar onderweg met zijn fiets” zoals Arnold Raaijmakers dat treffend zei tijdens de voordracht.

Door zijn vertrek als raadslid naar het college is er een plaats vrijgekomen die is ingevuld door Ellen Schoumacher. Zij keert terug in de raad voor haar tweede termijn als raadslid. In de vorige periode maakte Ellen zich hard voor Eindhovenaren die leven in armoede, wat mede leidde tot een betere aanpak van schuldhulp.

Ook is er een einde gekomen aan fractievoorzitterschap van Yasin, hij wordt opgevolgd door Hafid Bouteibi, bijgestaan door Ellen Schoumacher die waarnemend fractievoorzitter wordt. Beide zijn unaniem door de fractie benoemd.

Met de vernieuwing en het vertrek van raadsleden is ook de dynamiek van de fractie veranderd. De kennis en ervaringen die de fractieleden inbrengen komen het beste tot hun recht als iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Authenticiteit, het stimuleren van lef en het steunen van initiatief vormen belangrijke uitgangspunten van dit nieuwe team.

Tijdens de raadsvergadering van 12 juni worden Edith van Dijk die daarmee haar rentree maakt in de fractie en nieuwkomer Patrick van Tuijn als commissielid geïnstalleerd. Waarmee samen met de eerder als commissielid geïnstalleerde Ward Overeem de fractie compleet is.

De komende raadsperiode zet de PvdA fractie zich in voor sterke wijken, een eerlijke verdeling van welvaart en verbinding.