12 april 2017

Fractievoorzitter PvdA Eindhoven stopt als raadslid

Mieke Verhees, fractievoorzitter van de PvdA Eindhoven, stopt per 16 mei met haar werk als raadslid vanwege een nieuwe baan.

 Verhees is 15 maart jl. gestart in haar nieuwe functie als Programmaleider BrabantStad. In deze hoedanigheid geeft ze leiding aan het programmabureau dat de samenwerking tussen de provincie en de B5 steden (Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda) versterkt. Ze werkt hierbij in opdracht van deze 6 partners en dat maakt het raadswerk onverenigbaar met haar nieuwe taken.

‘Ik had mijn raadswerk graag afgemaakt omdat ik het werk nog steeds met passie deed. Ik had voor mezelf al wel besloten me niet meer verkiesbaar te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die heb ik nu gevonden in deze mooie baan’ aldus Verhees. ‘Ik vind het een hele eer om de samenwerkingsagenda tussen de B5 steden en de provincie te helpen vormgeven en uitvoeren en ben erg blij met deze mooie kans.’

Het fractievoorzitterschap zal worden overgenomen door raadslid Frank Depla. Raadslid Arnold Raaijmakers wordt vice-fractievoorzitter. De vrijgekomen plek in de fractie zal worden opgevuld door Eric Cols die momenteel als tijdelijk raadslid het ziekteverlof van Sjoerd Slaaf waarneemt. Jan Hopstaken zal deze taak nu overnemen.

In de raadsvergadering van 16 mei as. Zal de overdracht van de functies worden bestendigd.