Door op 5 juni 2014

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet je hard aanpakken!

Recent heeft onze fractie raadsvragen gesteld over welke instrumenten wij als gemeente in handen hebben om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Lodewijk Asscher gaf al aan de mogelijkheden te onderzoeken hoe wij discriminerende bedrijven en organisaties die een relatie hebben met de overheid aan kunnen pakken. Hier zijn wij lokaal op aangehaakt door te stellen dat organisaties en bedrijven die discrimineren uitgesloten moeten worden van samenwerking met de gemeente Eindhoven.

Als gemeente Eindhoven geven we jaarlijks miljoenen Euro’s uit ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen. Deze doelstellingen worden veelal gerealiseerd door partners in de stad. Bijvoorbeeld de bouw van een basisschool; deze wordt aanbesteed en vervolgens toegewezen aan een bouwbedrijf. Een project waar miljoenen aan omzet wordt gedraaid. Wanneer bewezen is dat dit bedrijf zich schuldig maakt aan discriminatie dan moet verdere samenwerking met de gemeente Eindhoven onmogelijk worden gemaakt. Wij willen ons als gemeente niet verbinden met bedrijven die mensen discrimineren.
Wat ons betreft moeten de mogelijkheden worden onderzocht in hoeverre bedrijven die discrimineren uitgesloten kunnen worden van aanbestedingen en in hoeverre contracten die lopen om deze reden ontbonden mogen worden. Hiernaast moet ook bekeken worden wanneer wij als gemeente mogen stellen dat een bedrijf of organisatie zich schuldig maakt aan discriminatie.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nog steeds te veel mensen zich gediscrimineerd voelen. Middels deze mogelijkheden hopen wij als gemeente een bijdrage te leveren aan het terugdringen van discriminatie op de arbeidsmarkt.
Hafid Bouteibi
Raadslid voor de PvdA
Gemeente Eindhoven