Door Ab Oosting op 25 november 2013

De week van Ab Oosting

Elke week doet een Raad- of Commissielid verslag van zijn of haar week. Deze week kijkt Ab Oosting, Raadslid van de PvdA-Eindhoven, terug op zijn week.

Maandag: Overleg met de provincie over Leefbaarheidssubsidie voor projecten van onderop. De fractievergadering was kort en bondig en ging over de uitwerking van de nieuwe winkelopeningsregeling in Eindhoven en de raad.

Dinsdag: Overleg met TUE over initiatieven om langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Raadsvergadering met vooral veel overleg over de visie ‘ Eindhoven op weg’ over verkeer. Visie is goed, maar het ontbreekt momenteel aan geld om de visie te realiseren.

Woensdag: Horizoncongres in Brussel; start van een nieuwe subsidieperiode van de Europese Commissie. Miljoenen zijn beschikbaar voor onderzoek op alle beleidsterreinen. Deze keer staat samenwerking in de triple helix centraal. Onderzoek moet wel maatschappelijk effect hebben ‘ s avonds werd het PvdA sportcongres georganiseerd in het Pieter van de Hoogeband zwemstadion.

Donderdag: Ontbijtcongres Slimmer Wonen en Leven in het Evoluon. Boeiend om te zien dat we het al jaren over het zelfde hebben en dat we er niet in slagen om langer zelfstandig thuiswonen te realiseren. Zonder doorbraak blijft het bij praten. In de avond ontvangst van de raad van Helmond op Strijp S. Boeiende excursie tussen gebouwen. Goed om contacten aan te houden.

Vrijdag: Overleg met het Waterschap over de tarieven. Als het Algemeen Bestuur het goedkeurt zullen de tarieven in 2014 niet stijgen. Dat is goed nieuws in een periode dat alles duurder wordt.

Ab Oosting,
Raadslid PvdA-Eindhoven
Economie & Mobiliteit en woordvoerder Cultuur.

Ab Oosting

Ab Oosting

Mijn naam is Ab Oosting en ben lid van de commissie Maatschappelijke Ondersteuning Ik erger mij er aan dat in de pers het beeld is ontstaan is dat oudere mensen tot last van de maatschappij zijn geworden. Dat is niet zo; ouderen letten meer op hun gezondheid; bewegen meer en dragen vaak een steentje bij

Meer over Ab Oosting