Door Privé: Sjoerd Slaaf op 8 februari 2015

Bezoek PvdA open dag asielzoekerscentrum (AZC) Orangerie.

Toen vorig jaar bekend werd dat er in Eindhoven zo’n 700 asielzoekers ondergebracht zouden worden in de Orangerie aan de Castiliaan, klonken er hier en daar op geringe schaal protesten en bezorgdheid bij omwonenden.
De informatiebijeenkomst op 27 september 2013, waarvoor veel belangstelling was, bracht veel duidelijkheid en werd goed bezocht.
De bezoekers konden hun zorgen uiten. Er werden veel vragen gesteld aan medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en aan de wethouder, Yasin Torunoglu, en er werden positieve gesprekken gevoerd. Naast voorlichting van het COA waren er ook voorlichtingsstands van de Stichting Vluchtelingenwerk, de gemeente Eindhoven en de politie. Positief waren de aanbiedingen van bezoekers voor vrijwilligerswerk en positieve suggesties van het gezamenlijk aanleggen van een moestuin, het geven van taalles en het aanbieden van knutselactiviteiten.

Open dag 31 januari 2015
Na vier maanden werd de eerste open dag gehouden op zaterdag 31 januari jl. Deze was vooral bedoeld voor de direct omwonenden van de wijken Blixembosch, Woenselse Heide en de Achtse Barrier. De dag was aangekondigd door middel van nieuwsbrieven en flyers die werden uitgereikt door bewoners van het asielzoekerscentrum in de supermarkten van genoemde wijken.
Met spanning heb ik naar deze dag uitgekeken. Samen met mijn vrouw ging ik aan het einde van de middag naar het centrum. Na een gastvrij ontvangst in de toegangshal werden de bezoekers van consumpties voorzien en ontstonden er aan de statafels gesprekken tussen bezoekers en bewoners van het centrum. Sommigen spraken al een beetje Nederlands maar de meesten (een beetje) Engels.

Rondleiding
Met groepjes van tien, maximaal 20 bezoekers werd er een rondleiding gegeven door het asielzoekerscentrum. Mijn vrouw en ik waren bij een van de laatste groepen. Wij werden rondgeleid door Nasser, een Iraniër van origine, die al twintig jaar voor het COA in asielzoekerscentra werkt, vloeiend Nederlands sprak en die, waar nodig als tolk optrad. De eerste ‘halte’ was de recreatiezaal waar ongeveer twintig jonge meisjes en jongens op mooie muziek een dansvoorstelling gaven. De bewegingen/figuren die de kinderen hierbij maakten, beeldden een verhaal over goed en kwaad uit. Tijdens de rondleiding werd stilgestaan bij een privévertrek van bewoners, een ruimte waar taallessen werden gegeven, een peuterspeelzaal en een ruime keuken met twee grote kookeilanden waar de bewoners zelf hun maaltijden kunnen bereiden. Ook hebben we kennisgemaakt met de diverse professionelen die deel uitmaken van het centrum: de verpleegkundigen van de huisartsenpost, het IOM (Internationale organisatie voor Migratie, Vluchtelingenwerk Nederland enz. Tijdens de rondleiding konden ook korte gesprekken met de bewoners worden gevoerd. Kort omdat gedurende de dag zo’n zevenhonderd bezoekers moesten worden ‘verwerkt’. Van stress was helemaal geen sprake. De bewoners die wij hebben gesproken waren enthousiast en hadden naar de open dag uitgekeken.

Het feit dat er zoveel bezoekers naar de open dag kwamen, er zich tot nu toe meer dan zeventig vrijwilligers hebben aangemeld en er containers met kleding en speelgoed zijn aangeboden, geeft aan dat veel Eindhovenaren de ‘tijdelijke Eindhovenaren’ een warm hart toedragen. Er is voorlopig een goederen- en vrijwilligersstop ingesteld. Kortom het was een indrukwekkend bezoek.

Sjoerd Slaaf
Raadslid PvdA Eindhoven

Privé: Sjoerd Slaaf

Privé: Sjoerd Slaaf

Om gezondheidsredenen heeft Sjoerd aangegeven tijdelijk zijn functie als Raadslid neer te leggen. Hij wordt tijdelijk vervangen door Eric Cols.    Achtergrond: Als Groninger valt het mij op dat lang niet iedere inwoner van Eindhoven geboren en getogen is in deze prachtige stad. Ik ontmoet veel mensen die van buiten Eindhoven komen: uit andere delen

Meer over Privé: Sjoerd Slaaf