20 juni 2013

Aanmelden voor de campagne en programmacommissie 2014

Voor dat we het in de gaten hebben is het zo maart 2014. Dan vinden op woensdag 19 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Regelmatig komen er vragen van leden of zij een bijdrage kunnen leveren aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 of aan het schrijven van het programma. Het bestuur en de fractie zijn achter de schermen al druk bezig met de organisatie hiervan en zijn blij met elk lid dat een bijdrage aan de campagne of het verkiezingsprogramma wilt leveren.

Snel na de vakantieperiode zal exact duidelijk worden hoe we dit concreet gaan vormgeven.

Wij wensen u allen alvast een prettige zomervakantie toe en hopen dat éénieder vol energie terugkomt. Zo zijn we helemaal klaar voor een nieuw en enerverend politiek seizoen waarbij sprake is van gemeenteraadsverkiezingen en niet te vergeten Europese verkiezingen.

Heeft u belangstelling voor de campagne of wilt u uw bijdrage leveren aan het programma, dan kan dat. U kunt dan nu alvast een mail sturen naar: secretaris@pvda-eindhoven.nl. Graag onder vermelding van campagne of programmacommissie. Wilt u mee werken aan het programma geef dan ook uw expertise aan.

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe.

Fractie en bestuur.