Door Erik van der Werff op 18 juni 2017

Verslag alv 16-06

Afgelopen vrijdag was de laatste officiële algemene ledenvergadering van de afdeling PvdA Eindhoven. Daar is besloten dat de afdeling fuseert met die van de randgemeenten, om samen sterker te zijn.

  • Besluit werkwijze lijsduwers

De ALV heeft enige tijd geleden het draaiboek richting de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Onderdeel hiervan was de procedure omtrent de kandidaatstelling en samenstelling van de kandidatenlijst. Op dat moment is er geen expliciet besluit vastgelegd t.b.h. lijstduwers. Het bestuur stelt de leden voor om af te wijken van de sollicitatieprocedure voor zogenoemde lijstduwers, gezien zij gevraagd worden. Wel zal er een kennismaking zijn met de kandidaatstellingscommissie. De afwijking behelst het solliciteren en de VOG. De alv gaat in grote meerderheid akkoord met het voorstel.

  • Concept verkiezingsprogramma

Yasin Torunoglu licht, namens de commissie die het verkiezingsprogramma opstelt, het proces toe. Daarna is in kleine groepjes gesproken over de opzet van het programma en zijn lijstjes gemaakt van ideëen voor de commissie om mee te nemen richting het opstellen van het gehele programma.

  • Jaarrekening

De kascommissie licht toe dat de stukken goed zijn bevonden. De aanbevelingen van de commissie worden meegenomen naar het nieuwe bestuur van de regio Eindhoven.

De alv stelt de jaarrekening t/m 28 mei 2017 vast.

  • Decharge bestuur

De ALV verleent decharge aan het bestuur van de PvdA Eindhoven.

  • Besluit opheffing afdeling PvdA Eindhoven

De ALV gaat unaniem akkoord met besluit tot opheffing van de afdeling.

  • Leden bestuurswerkgroep

De ALV wordt meegedeeld dat de bestuurswerkgroep Eindhoven, die Necla Koçak zullen helpen vanuit Eindhoven, zal worden bemand door oud-bestuurslid Albertien Schoots en oud-gemeenteraadslid Mieke Verhees.

  • Afscheid Sjoerd Slaaf

De ALV neemt officieel afscheid van Sjoerd Slaaf, die wegens ziekte afscheid moest nemen van de gemeenteraad. Voorzitter Mary Fiers roemt Sjoerd om zijn acties en betrokkenheid in de stad.

  • Afscheid oud-bestuursleden

De ALV neemt afscheid van de oud-bestuursleden Joost Mueters, Albertien Schoots, Erik van der Werff en Ali Koç. Voorzitter Mary Fiers neemt het woord. Zij dankt haar medebestuursleden voor de afgelopen drie jaar en spreekt haar hoop uit dat de oud-bestuursleden nog actief zullen blijven binnen de afdeling.

  • Rondvraag

Geen rondvraag.

  • Voorzitter Mary Fiers sluit laatste vergadering PvdA Eindhoven

 

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff