Door Erik van der Werff op 29 juni 2016

Verslag algemene ledenvergadering juni

Afgelopen donderdag was de eerst algemene ledenvergadering in ons honk aan de Boschdijk. De raadsfractie blikte terug op het afgelopen politieke jaar en keek vooruit naar de komende periode. Er werd gesproken en gedisccusieerd over het thema wonen, met twee gasten die waren uitgenodigd door onze wethouder Yasin Torunoglu.

 1. Opening en mededelingen door voorzitter Mary Fiers
 • Iftarmaaltijd (30 juni)
  Volgende week organiseren we een Iftarmaaltijd (Yasin, Hafid en Necla). Aanmelden gewenst bij Hafid (h.bouteibi@eindhoven.nl). Het begint om 21.30 uur, het eten is rond 22.00 uur
 • Housewarming (17 juli)
  Een officiële inhuldiging vanaf een uur of drie op zondag 17 juli. De buurt wordt ook uitgenodigd, zodat er kan kennisgemaakt worden aan beide kanten. Wij hebben er zin in!
 1. Terugblik politieke jaar door de fractie

Namens de fractie voert Arnold Raaijmakers het woord. Hij bespreekt de besluiten die onlangs zijn genomen die niet erg groot zijn voor de stad, maar wel voor alle betrokkenen. Arnold stipt aan dat hij blij is met de redding van voetbalvereniging Wodan.en dat er eindelijk politiek een consensus is inzake Falconcrest

In zijn presentatie heeft Arnold het over de successen van afgelopen jaar, zoals het niet verder gaan met de Ruit, waardoor natuur bespaard blijft en de inzetbare gelden kunnen worden ingezet voor smart mobility. Ook stipt Arnold kort andere zaken aan die bereikt zijn: een aangenomen motie van Ward Overeem omtrent de jaarlijkse herindicatie van mensen zonder perspectief op herstel, Ellen Schoumacher die een VN-verdrag geïmplementeerd ziet worden in Eindhoven .Ook de bezuinigingen zijn behaald, oa. op het golfslagbad en dat is ook een prestatie. Echter, hij stipt ook de zaken aan waar nog werk aan de winkel is; zo is de fractie niet tevreden met het geboekte resultaat inzake Eindhoven Airport, waardoor het groeiscenario dat er ligt nog te groot is én te veel overlast creëert voor omwonenden

Ten slotte blikt Arnold vooruit: de gebiedsontwikkeling is de komende tijd ontzettend belangrijk. Voorzieningen in de wijken moeten op peil blijven om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Ellen Schoumacher voegt nog toe dat er binnenkort een update komt over het uitvoeringsplan omtrent het in oktober vorig jaar aangenomen initiatiefvoorstel over armoedebeleid.

Zo is het politieke jaar bijna afgerond, maar ligt er alweer genoeg voor de komende periode!

 1. Presentatie Yasin Torunoglu over het themaonderwerp Wonen.

Wethouder Yasin Torunoglu is aanwezig in verband met het themaonderwerp van de algemene ledenvergadering: wonen. Hij heeft twee gasten meegenomen: Jack is aanwezig als secretaris van de huurdersvertegenwoordiging van Woonbedrijf. Namens die vertegenwoordiging neemt hij deel aan de gesprekken omtrent de gemeentelijke prestatieafspraken tussen gemeente en woninbouwcorporaties. Ria is aanwezig als actieve vrijwilliger in de wijk Tivoli. Ze organiseert activiteiten in de wijk, waaronder een warm welkom voor nieuwe bewoners.

Yasin begint zijn presentatie met enkele facts and figures over wonen in Eindhoven. De cijfers in Eindhoven zijn duidelijk. Er zijn 104.000 woningen in Eindhoven waarvan een kleine meerderheid (52%) huurwoningen is. Een gast voegt toe dat de randgemeentes een fors lager percentage hebben qua huurwoningen. Uit een analyse van Yasin blijkt dat de  afgelopen jaren vooral het middensegment en hoger segment gegroeid is. Als er gekeken wordt naar de inkomenscategorieën, huurt ruim 70% een woning bij een inkomen tot 34.000 euro bij een corporatie.

De bouwontwikkeling van de afgelopen vijf jaar laat zien hoeveel woningen er netto gebouwd zijn, of deze sociaal of particulier zijn et cetera. De afgelopen jaren was ongeveer 65% van de bouwproductie nieuwbouwwoningen, de rest was transformatie. In Nederland zijn we als Eindhoven kampioen transformatie, bijvoorbeeld door kantoorpanden zoals op Strijp-S en Philips Lightning te transformeren tot woningen.

Eindhoven gaat  ook aan de slag met een nieuwe vorm van wonen: flexwonen. Dit is wonen in een woonruimte die snel beschikbaar en tijdelijk is. Voor vele woningzoekenden en nieuwkomers de eerste stap op de wooncarrière-ladder. Het flexe eraan is dat mensen ook in aanmerking komen zonder ingeschreven te hebben gestaan voor een woning. Het is dus makkelijk bij een snel veranderende woonsituatie zoals bijvoorbeeld een scheiding,

De samenwerking met de diverse partijen (huurders/corporaties, ontwikkelaars et cetera) gaat goed. Dit is een belangrijke zaak, aangezien dit als aantrekkingsfactor kan gelden voor nieuwe partijen om woningbouw in Eindhoven te ontwikkelen. En we willen – en gaan – vooruit. De woonvisie is vastgesteld: de solidaire stad, de ambitieuze stad en de innovatieve stad.

Maar toch schuurt het ook: sommige huurders kennen hoge woonlasten. Vooral van de mensen met een huurtoeslag gaat ruim 40% van het inkomen op aan huur en gas, water en licht. Het tweede deel dat schuurt is de passendheidstoets. Het doel hiervan is om minder kosten kwijt te zijn aan bijvoorbeeld huurtoeslag. Het is echter lastig, want het moet goed georganiseerd worden: welke woning past bij welk inkomen én keuzevrijheid neemt af. Die passendheidstoets heeft negatieve gevolgen voor inkomens net boven de 34.000. Zij worden overgeleverd aan de grillen van de markt, en in dit prijsegement zijn onvoldoende woningen aanwezig in Eindhoven, met hogere kosten van dien.

Er is een dilemma met aan de ene kant de inclusieve samenleving die we nastreven en aan de andere kant de kwetsbaarheid van sommige wijken door deze inclusiviteit. Sommige wijken krijgen meer maatschappelijke problemen voor de kiezen dan andere wijken. Onder andere door de concentratie van de aller-goedkoopste woningen.

Dit vraagstuk moet geadresseerd worden in het volgend verkiezingsprogramma.

Een gesprek met de aanwezigen volgt; met vragen over en weer tussen wethouder, gasten en leden. Wonen blijkt weer eens een avondvullend programma te zijn!

 1. Op weg naar het verkiezingsprogramma door voorzitter Mary Fiers

Inmiddels is er al een clubje gevormd dat – in aanloop naar de verkiezingen in 2018 – het programma ontwikkelt. Mary vertelt wie de leden zijn, dat zij avonden organiseren zoals vanavond en geeft een update over de voortgang.

 1. Rondvraag

Geen rondvraag

 1. Afsluiting door voorzitter Mary Fiers
Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff