16 april 2009

Wet tegen ernstige overlast aangenomen

Volgens Kuiken horen kinderen van 5 of 6 jaar horen niet ’s avonds laat alleen op straat, maar in bed te liggen. Jongens van 11, 12 jaar wil ze weg kunnen houden bij oudere overlastgevende en criminele jongens. Ze wil dat ouders op deze manier meer doordrongen zijn van hun opvoedkundige taak. De dreiging met deze maatregel zal meestal al werken om te voorkomen dat jonge kinderen voor overlast zorgen. Gelijktijdig kan het deze kinderen beschermen tegen de onveiligheid van de straat. Kuiken ziet hierin geen repressieve maar juist een hele preventieve maatregel. “Deze maatregel is geen straf voor kinderen, maar richt zich juist op de ouders. Goed opvoeden is niet voor alle ouders vanzelfsprekend. Daarom wil je sommige ouders wat meer dwingend kunnen aanspreken op hun ouderlijk gezag. Dat is in het belang van het gezin, de buurt en niet in de laatste plaats het kind zelf.”  Indien ouders zich niet aan het zogenoemde burgemeestersbevel houden, wordt het gezin voorgelegd aan de kinderrechter. De rechter kan dan besluiten tot bijvoorbeeld gedwongen opvoedondersteuning. Nu de Tweede Kamer haar goedkeuring heeft gegeven moet de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Kuiken gaat er vanuit dat dit nog dit jaar zal gebeuren.