27 mei 2010

Werkbezoek Revalidatiecentrum Blixembosch

Echter de stap om na de revalidatie aansluiting te vinden bij een reguliere sportvereniging blijkt erg groot te zijn. Als reactie hierop is in april 2008 het Sportcentrum Blixembosch opgericht, waar inmiddels 10 verenigingen actief zijn met ruim 250 leden. Het gevarieerde sportaanbod omvat o.a. fitness, zwemmen, diverse rolstoelsportactiviteiten en ontspanningscursussen.

Zaken die in dit kader politiek op de agenda moeten blijven zijn  de toegang tot WMO-vergoedingen (eigen bijdrage sport) voor mensen met een minimum inkomen en de vervoersproblematiek (Blixembosch vervult immers een regio-functie). Naast de inzet voor breedte sport en participatie van gerevalideerde, speelt Blixembosch ook een voortrekkersrol op het gebied van sportinnovatie en sportexpertise voor sporters met een lichamelijke beperking.

Daarvoor werkt Blixembosch intensief samen met o.a. het NOC*NSF en het bedrijfsleven (bijv. Philips, NYOYN, TNO en Forcelink). Dit alles resulteert in het Fieldlab Aangepaste Sporten Blixembosch, een voor Nederland uniek initiatief. Een voorbeeld van de ontwikkelingen die hieruit voort kunnen komen zijn de geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van loopbanden van Forcelink (o.a. de C-Mill), die bijdragen aan een betere revalidatie, maar daarbij ook als hulpmiddel dienen bij gehandicapten topsport. Al met al een leerzaam en interessant eerste werkbezoek in het licht van breedtesport, participatie en sport&technologie.

 

 {youtube}4fc86bHWYTM{/youtube}

 {jcomments on}