29 mei 2009

Verzoek opschorten handhaving reclameregels sportparken gehonoreerd

Van verschillende sportverenigingen ontvingen wij deze week berichten dat in het kader van de handhaving van de nieuwe reclameregels een aanzegging is gedaan om reclame-uitingen te verwijderen. Dit in het kader van de regelegeving met betrekking tot horizonvervuiling. Wanneer deze uitingen niet vóór 1 juni zouden zijn verwijderd zou dit  op kosten van de clubs door de gemeente worden gedaan. Regels zijn er wat ons betreft om nageleefd te worden. Maar toen wij vorig jaar als gemeenteraad de regels omtrent horizonvervuiling vaststelden hadden wij niet voor ogen dat het maatschappelijk effect zou zijn dat we op kosten van onze vrijwilligersorganisaties hijskranen de sportparken zouden laten oprijden om deze borden  te verwijderen.

Het kan volgens de PvdA fractie niet zo zijn dat ten gevolge van gemeentelijk beleid kwetsbare sportclubs, die een belangrijke sociale en maatschappelijke schakel vormen in onze samenleving, financieel in de problemen komen. De kwetsbare situatie van sportclubs vraagt om maatwerk. Dat botst in dit geval met het rigide handhaven van regels en leidt tot effecten die wíj in ieder geval niet voor ogen hadden. We hebben de wethouder dinsdagavond in de raad gevraagd om het verwijderen van de reclameuitingen voorlopig op te schorten Daarnaast was het verzoek om in overleg te treden met de betrokken clubs om  tot een oplossing te komen. Uit de reactie namens de gebiedsmanagers gisteren maken wij op dat aan deze 2 verzoeken van de PvdA fractie gehoor wordt gegeven. We zijn voor dit moment tevreden over de snelle reactie van de wethouder en wachten het vervolg af.

Frank Depla
Woordvoerder sport