13 december 2010

Vertrek Petra Sodenkamp

Ongetwijfeld heeft u inmiddels vernomen van de afsplitsing in de fractie. Petra Sodenkamp heeft besloten de PvdA fractie te verlaten en als eenmansfractie door te gaan. Er was in het afgelopen half jaar een conflictsituatie ontstaan. In de krant heeft u kunnen lezen dat het zou gaan om het niet betalen van de fractiebijdrage. Dat was slechts een deel van de problematiek.

Ik kan u in alle oprechtheid melden dat vanuit de fractie van alles is geprobeerd om een oplossing te vinden voor het probleem. Dat is helaas niet gelukt en dat betreur ik enorm.  Dit soort ontwikkelingen is niet goed voor de politiek, niet goed voor de partij en niet goed voor de raad.

Uiteindelijk is de genomen stap een beslissing van Petra zelf, die ook voor ons als een verrassing kwam. Ik hoop van harte dat we deze negatieve periode nu achter ons kunnen laten, om met elkaar flink aan de slag te gaan. Er moeten tenslotte belangrijke besluiten genomen worden voor de stad op dit moment.

Mieke Verhees
Fractievoorzitter