29 mei 2013

Veiligheidsanalyse 2007 en aanpak 2008.

21 april 2008
altHet college heeft op verzoek van de Partij van de Arbeid een veiligheidsanalyse laten uitvoeren. De PvdA kwam met dit verzoek bij de begrotingsbehandeling eind vorig jaar.  Aanleiding waren signalen dat in een aantal stadsdelen vormen van overlast en geweldsdelicten door jongeren toe zouden nemen, waarbij er sprake zou zijn van een oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. De PvdA vroeg het college om sneller en adequater optreden tegen deze vormen van criminaliteit, waarbij het de uitdaging zou zijn te komen tot een evenwicht tussen handhaving/straffen en preventie.Om te beoordelen of er in de komende begroting meer geld moet naar Veiligheid hadden we  meer informatie nodig. Deze is nu onlangs beschikbaar gekomen.

Bevindingen
In het algemeen neemt het gevoel van veiligheid onder de Eindhovenaren toe. Er zijn minder slachtoffers van vermogensdelicten (inbraken, beroving, fietsendiefstal). Dat is positief.
Daarentegen zijn er meer inwoners slachtoffer geworden van geweld en bedreiging. Een andere belangrijke conclusie is dat overlast door jongeren behoorlijk is toegenomen. Over de mate waarin verschillende bevolkingsgroepen onder deze jonge overlastplegers  vertegenwoordigd zijn, zijn volgens het rapport nog geen recente cijfers beschikbaar. Wel wordt vermeld  dat Antilliaanse/ Arubaanse en Marokkaanse jongeren uit de criminaliteitsstatistieken als meest zorgelijk naar voren komen. Het Jaarboek 2008 van het Veiligheidshuis, vorige maand gepubliceerd,  meldt “dat in alle groepen die voor ernstige gedragingen in beeld zijn gekomen, Marokkaanse risicojongeren prominent vertegenwoordigd waren”.

Bevestiging
Deze Veiligheidsanalyse bevestigt in feite de signalen die bij  PvdA binnen kwamen.
Bij die conclusie mag het natuurlijk niet blijven. Het gaat er ons niet om gelijk te krijgen, maar om de problemen aan te pakken, om de leefbaarheid in onze wijken en buurten en het woongenot van de Eindhovenaren te verbeteren.

Aanpak
Naast een veiligheidanalyse vroeg de PvdA om een Plan van Aanpak. In dit plan legt het college een groot aantal maatregelen voor, gericht op een brede aanpak van risicojongeren en een gebiedsaanpak van overlast. Inmiddels heeft de PvdA verzocht deze Analyse en Aanpak in de commissie JGOSC te bespreken. Tijdens deze commissiebehandeling zal de PvdA haar oordeel geven over deze maatregelen. In ieder geval zal er sprake moeten zijn van een evenwichtig pakket met een verantwoorde samenhang tussen repressie en preventie. Onduidelijk is nog of deze maatregelen extra financieel beslag gaan leggen op de gemeentelijke begroting. Het Plan van Aanpak vermeldt hierover niets.  Het voornoemde Jaarboek 2008 spreekt over extra inspanningen die worden meegenomen als intensiveringen van het programma Veiligheid.
De PvdA wil hierover duidelijkheid van het college voor behandeling van de Voorjaarsnota.

Gaby van den Biggelaar
fractievoorzitter