22 juli 2010

Van Merrienboer van Eindhoven naar provincie

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 22 juli 2010

EINDHOVEN – Plaatsvervangend ge­meentesecretaris Erik van Merrien­boer vertrekt per 1 november bij de gemeente Eindhoven. Hij wordt directeur economie en mo­biliteit bij de provincie Noord-Bra­bant. Ook treedt hij toe tot de di­rectieraad. Van Merrienboer is sinds maart gemeentesecretaris a.i., als vervanger van Bert Brun­ninkhuis die geveld is door Q-koorts. Of Brunninkhuis in no­vember zelf weer aan de slag kan, wordt in september duidelijk. Van Merrienboer is bij zijn vertrek 11,5 jaar in dienst van de gemeente. Hij was PvdA-wethouder van econo­mie, milieu en mobiliteit en voor­dien gemeenteambtenaar.