18 februari 2010

Van der Laan en Fiers op campagne in Woensel West

Voorafgaand aan de canvas-actie in Woensel West werd er campagne gevoerd bij de Woenselse Markt. Het was, gezien de ontwikkelingen in Den Haag, natuurlijk even spannend hoe de reacties op straat zouden zijn. Die waren heel uiteenlopend, van ‘ jullie hebben er een potje van gemaakt’  tot ‘ we willen weer lid worden van de partij!’. De sfeer was overwegend positief en we werden zelfs, met de bakfiets op weg naar Woensel West, nagejuichd door sommigen.

Eberhard van der Laan kwam met een vertraging van een half uur aan in Woensel West. Dat was vooraf aangekondig en het was hem vergeven: hij had de nacht ervoor immers maar kort geslapen!

In de wijk belde de minister vrolijk aan bij de mensen om een praatje te maken met ze. Ook onze hele groep vrijwilligers in het rood spraken met buurtgenoten over de leefbaarheid in de wijk en het contact onder elkaar.

Als bedankje kregen de bewoners de PvdA-ken-je-buurt-kalender. Hierop staan per maand een aantal leuke wetenswaardigheden over de nationaliteiten die in Woensel West vertegenwoordigd zijn.

Om 15:00 uur werd een bezoek gebracht aan de voormalige supermarkt van de Edisonstraat 152. Deze ruimte is door woningcorporatie Trudo in bruikleen gegeven aan VERS; een groep van zeven studenten van de Design Academy. In ruil voor atelierruimte zetten zij zich in voor de leefbaarheid in de buurt (zie: http://verswoenselwest.blogspot.com/).

Daar was van der Laan in gesprek met de designers en buurtbewoners.

 

 

van der laan in woensel west

 

 

{jcomments on}