29 mei 2013

Tegen tweedeling en verloedering

17 november 2006
altWethouders in de 50 grootste steden van Nederland doen een gezamenlijke oproep om PvdA te stemmen. Wouter Bos heeft in maart samen met lokale bestuurders geknokt voor een sterke en sociale koers in de steden. Dat heeft geleid tot een prachtige verkiezingsoverwinning in de steden en groot vertrouwen in de PvdA. Het is vijf voor twaalf in veel oude stadswijken. “In zo’n veertig Nederlandse probleemwijken dreigt de vlam in de pan te slaan. Allochtone jongeren ontsporen, er is sprake van een ‘witte vlucht’ en bevolkingsgroepen staan met de rug tegenover elkaar.” Aldus minister Winsemius, die even was vergeten deel te zijn van een kabinet dat honderden miljoenen heeft bezuinigd op stadsvernieuwing. Inmiddels wordt er in de steden hard gewerkt aan sterke wijken, een sterker sociaal  beleid zonder armoede in de steden, aan beter onderwijs en betere zorg- en sportvoorzieningen. Dat beleid verdient steun van een kabinet dat ook knokt voor intensivering van stadsvernieuwing, tegen de armoede, voor een sterkere integratie en tegen de tweedeling tussen oud en jong, autochtoon allochtoon, arm en rijk. Steun die de afgelopen jaren zo heeft ontbroken. De wethouders boksen tegen de stroom in van een kabinetsbeleid dat deze problemen niet lijkt te zien. Zij voelen de nood van mensen aan de onderkant van de samenleving, die zich langzamerhand geen raad meer weten na de zoveelste hoger uitgevallen rekening.
De sociaal-democraten signaleren een groeiende maatschappelijke tweedeling als gevolg van twee gelijktijdige trends. Een schijnbare economische opleving waarvan nog niet duidelijk is hoe duurzaam die is, en vooral: wie ervan profiteert. En een onmiskenbare neerwaartse sociale spiraal, waarbij vereenzaming en uitsluiting voor veel mensen eerder regel zijn dan uitzondering.
Wat wij doen en wat we willen De W50 van PvdA wil de verloedering gericht en concreet aanpakken. Om deze doelen te bereiken zijn de PvdA wethouders in de grote steden met Wouter Bos in maart stedencontracten aangegaan. De landelijke en de lokale politiek slaan de handen ineen om banen en stageplaatsen te creëren, te investeren in opvoedingsondersteuning, schooluitval te halveren, drie keer zoveel huurwoningen te verkopen aan zittende huurders, om veelplegers af te houden van criminaliteit en Antilliaanse probleemjongeren aan te pakken.
Concreet willen wij doorgaan met ons werk en inzetten op: Een sterk armoedebeleid. In steden met een sterke PvdA, besteden gemeenten hier meer aandacht aan. Ze zorgen ervoor dat niet-gebruik van voorzieningen actief wordt bestreden, zodat iedereen die recht heeft op de voorzieningen daar ook gebruik van maakt. Opdat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben en er recht op hebben. Aanval op de schooluitval en meer mogelijkheden voor stageplaatsen; Investeren in de kwaliteit van onderwijsgebouwen en beter onderwijs,
Versterken van sportverenigingen door bijvoorbeeld gesubsidieerde arbeid mogelijk te maken.
Segregatie tegengaan en probleemwijken leefbaar maken Stabiele huren, Samenwerken met de woningcorporaties om de leefbaarheid te verbeteren, Asociaal gedrag, jeugdbendes en hanggroepjongeren keihard aanpakken , Bewoners die stelselmatig overlast veroorzaken moeten de wijk uit, Huisjesmelkers de pas afsnijden Nieuwe woningen bouwen en een stevige aanpak van de woningnood. Steden met een sterke PvdA zorgen voor meer woningen. Ook voor mensen die het minder breed hebben. Betaalbare woningen voor starters. Het makkelijker maken om een onderneming te beginnen in kansarme wijken. Een wijkagent in elke buurt: die zijn de ogen en oren in de buurt en kunnen dus criminaliteit en radicalisering voorkomen Concrete plannen, die van onze probleemwijken kansenzones zullen maken. De PvdA kent een lange traditie als ‘wethouderspartij’ van sterke lokale bestuurders.  Wethouders die de steden in Nederland vorm hebben gegeven, en die zich sterk hebben gemaakt voor het welzijn van inwoners, met een open oog en oor voor de mensen die het minder hebben. Namen als Floor Wibaut, Jan Schaefer, Jan van der Ploeg, Max van den Berg, Ypke Gietema, Fons Asselbergs en Adri Duivesteijn zijn een begrip in bouwend en wonend Nederland. Zowel met sociaal beleid als in de stadsvernieuwing hebben zij de sociaal-democratische tradities in de praktijk gebracht. Vanuit die traditie wil de PvdA in de Nederlandse steden een halt toeroepen aan de verloedering en feitelijke tweedeling tussen arm en rijk in wijken en buurten, als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Zalm en Balkenende. Voortdurende bezuinigingen op stadsvernieuwing, huursubsidie, sociale woningbouw, sociale uitkeringen en gezondheidszorg trekken nu al diepe sporen in het leven van Nederlanders. De lange-termijneffecten zijn nog niet eens in beeld maar de voortekenen zijn onheilspellend.
Als het CDA van Verhagen en Balkenende weer gaat regeren met de VVD van Verdonk en Rutte zal men onverdroten verder gaan met forse huurverhogingen, snoeien in ouderenzorg, verhoging van energie- en woonlasten, uitsluiting van minderheden en bevoordelen van topinkomens.
Afgelopen maart boekte de Partij van de Arbeid een grote overwinning bij de  gemeenteraadsverkiezingen. In onze steden zijn we aan de slag met een sterk en sociaal beleid voor de steden. We kunnen Nederland nu echt beter maken als we na 22 november gesteund worden door een sterke landelijke PvdA. Voor ons als lokale bestuurders, die willen werken aan veilige en leefbare wijken, is nog vier jaar Balkenende een rampscenario. Dat is de keuze op 22 november. Met de PvdA worden de steden sterker en socialer, nu Nederland nog!
 
Jan Hamming, Tilburg
Dominic Schrijer Rotterdam
Gerrit Piek, Assen
Ahmed Aboutaleb, Amsterdam
Adri Duyvestein, Almere
Lodewijk Asscher, Amsterdam
Paul Depla, Nijmegen
Jacques Costongs, Maastricht
Frank de Vries, Groningen
Rian van Dam, Alkmaar
Rinda den Besten, Utrecht
N.Bosch, Utrecht
Mary Fiers, Eindhoven
Erik van Merrienboer, Eindhoven
Marja Heerkens, Breda
Henk Snier, Breda
Arriën Kruyt, Amersfoort
Jetta Klijnsma, Den Haag
Rodney Weeterings, ‘s-Hertogenbosch
Geert Snijders, ‘s-Hertogenbosch
Jean Jacobs, Maastricht
Maarten Groene , Schiedam
Menno Siljee, Schiedam
Adriënne Veraart, Bergen op Zoom
Tjeerd van der Zwan, Lelystad.
Simon van der Pol, Ede
Hans Spigt, Dordrecht
Jelle Hekman, Amersfoort
Roelof  Bleker, Enschede
Hugo Backx, Tilburg
Marieke Moorman, Tilburg