15 juni 2005

SRE draait regio een rad voor de ogen

Naast de financiering zal ook het gebrek aan draagvlak bij de uitvoering parten gaan spelen: Het voorstel heeft geen enkele steun bij het provinciebestuur, noch bij de besturen van de meeste direct betrokken gemeentes. En aangezien het voorgestelde trac