12 december 2010

sportpark brabantia, aanvullend beantwoorde vragen door het college

In oktober heeft de PvdA vragen gesteld over het mogelijk niet bouwen van de sporthal aan de botenlaan en de gevolgen voor de sportclubs op dit sportpark.

In de antwoorden wordt verwezen naar een de beslissing om alsnog het sportpark cq sporthal te gaan bouwen, wel met vergaande bezuinigingen. De functies van de sportlkantines en tribunes blijven overeind. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat  Brabantia de kantine verhuurt aan Korein voor kinderopvang.

We zijn tevreden over de inspanning van de wethouder om te zorgen dat de clubs niet in de kou zijn komen te staan en ze weer spoedig hun vizier kunnen richten op het laten korfballen en voetballen van hun leden.